Kontakt

Urząd Miasta Ruda Śląska

pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska
tel. (+48 32) 244 90 00
fax (+48 32) 248 73 48
e-mail: urzad@ruda-sl.pl

Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miasta Ruda Śląska


Godziny załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Ruda Śląska

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 16:00
czwartek 10:00 - 18:00
piątek 8:00 - 14:00

W każdy drugi wtorek miesiąca wyznaczony zastępca Prezydenta Miasta, przyjmuje mieszkańców w ramach skarg i wniosków w godzinach od 16:00 do 17:00.
Osoby, które chcą się spotkać osobiście z Prezydentem Miasta lub jego Zastępcami proszone są o uzgodnienie terminu telefonicznie lub osobiście.
Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta oraz kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych przyjmują strony codziennie w godzinach pracy.


Urząd Stanu Cywilnego

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 16:00
czwartek 10:00 - 18:00
piątek 8:00 - 14:00
sobota 8:00 - 16:00 - w zakresie udzielania ślubów i rejestracji zgonów.


Centrum Zarządzania Kryzysowego

(służba dyżurna WZK)
przyjmuje zgłoszenia mieszkańców dotyczące funkcjonowania miasta tel. 800 158 800 - bezpłatna całodobowa linia telefoniczna; ponadto: 32 248-63-58;   32 342-63-59;  fax: 32 342-36-00 oraz 603-880-887  
e-mail: wzk@rudaslaska.pl


Straż Miejska

pełni dyżury przez całą dobę
ul. Gen. Hallera 61
41-709 Ruda Śląska
tel. 986 (bezpłatny z terenu Rudy Śląskiej)
lub (+48 32) 342-30-60, 342-30-65, 342-30-75, 342-30-80
e-mail: straz@rudaslaska.pl


Biuro Obsługi Mieszkańców

Agnieszka Pytlok - kierownik Biura
tel. (+48 32) 244 90 30
tel. (+48 32) 244 90 31
tel. (+48 32) 244 90 32
tel. (+48 32) 244 90 00, wew. 5330, 5331, 5332
fax (+48 32) 248 73 48
e-mail: um_ko@ruda-sl.pl


Prezydent Miasta

Grażyna Dziedzic
Sekretariat
tel. (+48 32) 248 71 88
tel. (+48 32) 244 90 00, wew. 1140
e-mail: prezydent@ruda-sl.pl


Zastępca Prezydenta Miasta

Anna Krzysteczko
Sekretariat
tel. (+48 32) 248 63 49
lub (+48 32) 244 90 00, wew. 1080
fax. (+48 32) 342 36 16
e-mail: akrzysteczko@ruda-sl.pl


Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Pierończyk
Sekretariat
tel. (+48 32) 248 61 45
lub (+48 32) 244 90 00, wew. 1100
fax: (+48 32) 248 72 15
e-mail: m.pieronczyk@ruda-sl.pl


Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Mejer
Sekretariat
tel. (+48 32) 248 64 36
lub (+48 32) 244 90 00, wew. 1170
fax: (+48 32) 248 69 96
e-mail: k.mejer@ruda-sl.pl


Skarbnik Miasta

Ewa Guziel
tel.  (+48 32) 248 75 23
fax:  (+48 32) 248 73 48
e-mail: skarbnik@ruda-sl.pl


Sekretarz Miasta

Grażyna Janduła - Jonda
tel. (+48 32) 244 90 00, wew. 1080
e-mail: sekretarz@ruda-sl.pl


Kancelaria Rady Miasta

tel. (+48 32) 342 36 05
tel. (+48 32) 244 90 00, wew. 2090, 2120
fax: (+48 32) 248 64 19
e-mail: rada@ruda-sl.pl


Rzecznik Prasowy

Adam Nowak
tel. (+48 32) 244 90 00, wew. 1230
lub (+48) 605 990 994
e-mail: rzecznik@ruda-sl.pl


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta

tel. (+48 32) 244 90 00, wew. 3252
lub (+48 32) 342 36 06
e-mail: media@ruda-sl.pl