Spotkanie z mieszkańcami Halemby

ODPOWIEDZI NA PYTANIA MIESZKAŃCÓW HALEMBY
zadane podczas spotkania z Prezydentem Miasta Ruda Śląska, które odbyło się 14 czerwca 2011 roku

Czy w remontowanym domu kultury znajdzie się miejsce dla dzieci?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Jak już przekazał w wystąpieniu pan architekt Leśko, w remontowanym budynku  będzie miejsce również dla kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Projekt architektoniczny będzie umieszczony na stronie internetowej miasta.
 
Czy jest możliwość wprowadzenia strefy zamieszkania na ul. Brodzińskiego?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Nie w tym roku ze względów finansowych.

Wydział Dróg i Mostów miał postawić znak drogowy obok mojej posesji, bo sąsiad blokuje mi drogę dojazdową.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Jacek Morek:
Nie jest to droga publiczna i jest to sprawa między sąsiadami, administracyjnie nie da się tej sprawy rozwiązać.

Skąd ten dług miasta do KZK GOP?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Miasto w 2010 nie odprowadzało składek do KZK GOP i i tak powstał dług w wysokości 10 mln zł, a w tym roku miasto płaci składki na bieżąco.

Co z mieszkaniem dla Otyli Jędrzejczak na ul. Grodzkiej 1?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Poprzedni Prezydent przyznał mieszkanie pani Otylii Jędrzejczak, a ona mogła ze swoją własnością zrobić co chciała. 

Ile jeszcze będzie rond w Halembie?
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Jacek Morek:
Rondo jest najbezpieczniejszą formą włączania się do ruchu, a ile ich jeszcze będzie w Halembie pozostaje sprawą otwartą.

Jak będzie cena biletu do Parku Wodnego?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Cena biletu na basen w Parku Wodnym będzie podobna jak na innych basenach, a cena wstępu na pozostałe atrakcje nie została jeszcze ustalona.

Jakie są Pani korzenie?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Pochodzę z Bytomia, a od 34 lat jestem mieszkanką Rudy Śląskiej.

Ile jest w sumie strażników miejskich?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Straż Miejska liczy obecnie 103 strażników.

Czy będzie budowany cmentarz dla psów za środki publiczne?
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Michał Pierończyk:
Planowany cmentarz będzie budowany ze środków stowarzyszenia Fauna a nie z miasta.

Jak wygląda sprawa ogrzewania na Halembie w najbliższa zimę?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
60% nitki ciepłowniczej jest wykonana i dzielnica Halemba nie zostanie bez ogrzewania na najbliższy sezon grzewczy.

Dlaczego w remontowanym budynku Domu Kultury nie będzie miejsca dla dzieci i młodzieży?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Według nowego projektu na drugim piętrze będzie miejsce dla dzieci i młodzieży.

Brak informacji historycznych o Donnersmarkach.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Muzeum Miejskie może przygotować wystawę o Donnersmarkach

Brak szaletów miejskich.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Jacek Morek:
Obecnie są tylko 2 szalety miejskie, w miarę potrzeb ustawiamy szalety przenośne, np. na wniosek organizatora imprezy.

Trudno uzyskać informację w Wydziale Spraw Lokalowych.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Michał Pierończyk:
Dołożę starań, by Wydział Spraw Lokalowych, który mi podlega będzie lepiej informował mieszkańców.

Czy będzie kawiarenka i biblioteka w dawnym pałacyku?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Będzie kawiarenka literacka oraz biblioteka 

Czy nie można coś zrobić z graffiti na budynkach w mieście?
Odpowiadał Komendant Straży Miejskiej:
Skala graffiti na budynkach jest duża – wyznaczona jest nagroda w wysokości 1000 zł w znalezieniu sprawców i apeluję o wsparcie i pomoc mieszańców.

Propozycja, aby na terenie dzikiego boiska zrobić parking (ul. Kosynierów).
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Jacek Morek:
Zapraszam do Urzędu Miasta – porozmawiamy o tym.

Na skutek odmowy sąsiada budowa kanalizacji ściekowej przy ul. Granicznej została wstrzymana.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Po podaniu dokładnego numeru budynku zorientuję się co można w tej sprawie zrobić.

Czy mamy prawa ubiegać się o zwrot kosztów za przyłącza kanalizacyjne przy ul. Ligockiej.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Jacek Morek:
Zapraszam do mojego biura w Urzędzie Miasta.

Od jakiegoś czasu dokucza nam wentylator 24 godziny na dobę  przy Biedronce oraz ruch samochodów przy rampie Biedronki.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Zwrócimy uwagę Biedronce w tej sprawie.

Co przewiduje się realizować w tym roku w infrastrukturze na Halembie?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
W tym roku miasto nie ma środków finansowych, natomiast przygotowujemy budowę parkingów w każdej dzielnicy w przyszłym roku

Czy wpłynęło pismo z Lasów Państwowych w sprawie przejęcia w rozliczeniu polany przez spółdzielnię mieszkaniową Nasz Dom.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Michał Pierończyk:
Dotychczas nie wpłynęło pismo z Lasów Państwowych w tym zakresie.

Co z dalszym remontem dachu w pałacyku?
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Michał Pierończyk:
Zgodnie z zapewnieniem wykonawcy, remont pałacyku przebiega prawidłowo i dach jest zabezpieczony. Wszelkie szkody, które mogłyby powstac podczas remontu, pokryje wykonawca.

Czy doczekamy się remontu ul. Brodzińskiego i parkingów dla klientów targowiska?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Przy ul. Brodzińskiego nie ma takich planów, a wiele dróg i wiaduktów, ze względu na zły stan techniczny, wymaga remontu. Miasto przygotuje informację gdzie parkingi będą w przyszłym roku realizowane.
 
Kiedy będą parkingi przy cmentarzach halembskich?
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Jacek Morek:
Jeśli dogadamy się z Lasami Państwowymi - parking powstanie przy ul. Skośnej w rejonie cmentarza komunalnego.

Zarząd spółdzielni mieszkaniowej jest zaniepokojony czy będzie gotowe ogrzewanie na zimę w Halembie?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Faktycznie wykonane jest 60% nitki ciepłowniczej, 40% pozostaje do wykonania i zaplanowany termin oddania do użytkowania nie jest zagrożony.

Sprawa parkingu na ul. Grabowej. Kiedyś było planowane połączenie ul. Leśnej z ul. Modrzewiową, czy planuje się to zrobić teraz?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Najważniejsze są drogi główne, ich zły stan. Tego połączenia obecnie nie będziemy realizować, parkingi będziemy budować w przyszłym roku, a w tym roku inwestujemy w termomodernizację szkół.

Czy ktoś kontroluje firmy, które przeprowadzają remonty dróg, bo na ulicy Karczmarka jest droga wymagająca naprawy?
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Jacek Morek:
Rzeczywiście tę drogę remontował nierzetelny wykonawca, który w tej chwili prowadzi tam roboty gwarancyjne.

Przy ul. Halembskiej znaczna większość kierowców przekracza dopuszczalną prędkość i nie można wjechać na tę drogę – proszę o zamontowanie radarów.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Jacek Morek:
Na razie brak rozporządzenia wykonawczego, które umożliwiałoby Straży Miejskiej korzystania z radarów. Musimy poczekać na przepisy wykonawcze, a gdy tylko wejdą w życie wprowadzimy kontrolę prędkości na tej ulicy.

Przy tej ulicy na posesji nr 76 muszę ponosić dodatkowe koszty na wywóz szamba.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Jacek Morek:
W sprawie opłaty kanalizacyjnej udzielimy Pani odpowiedzi.

Wykup mieszkań przy ul. Kukuczki 1 – mieszkańcy chcą wykupić mieszkania, ale podobno musi być wytyczona jeszcze droga.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Michał Pierończyk:
Przy sprzedaży mieszkań przez miasto ma miejsce procedura począwszy od wyszukania spadkobierców, wykonanie inwentaryzacji, wydzielenie nieruchomości przyległych i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie. Postaramy się przyspieszyć wykup mieszkań przy ul. Kukuczki 1.

Pani Prezydent udzieliła wywiadu w „Sporcie” na ostatniej stronie, ale nie wiem z którego dnia – czy ten wywiad był autoryzowany i czy mogę w Pani gabinecie przedyskutować ten wywiad.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Wywiadu udzieliłam w styczniu. Jeżeli redakcja publikuje ten materiał teraz, to jej wybór. W sprawie wyjaśnienia tej sprawy zapraszam Pana do Urzędu Miasta.

Mam propozycję, aby umieścić tablicę pamiątkową na dworku halembskim, że w tym budynku zmarł członek rodziny Donnersmarcków.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Nie ma przeszkód, aby na budynku pojawiła się tablica pamiątkowa.

Kiedy będzie dokończony remont nawierzchni ul. Traugutta?
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Jacek Morek:
W tej chwili nie odpowiem na to pytanie, ale przygotujemy odpowiedź w tej sprawie.

Ile osób obecnie jest zatrudnionych W Urzędzie Miasta i jak to się ma do innych miast?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Obecnie Urząd zatrudnia 620 osób, a w porównywalnych miastach pracuje mniej.

Mam kontakt z osobami zwolnionymi i wielu z nich jest nadal bez pracy.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
W Urzędzie Pracy były oferty zatrudnienia dla osób zwolnionych i wiele osób już znalazło zatrudnienie.

Sytuacja finansowa miasta jest trudna, a Pani Prezydent planuje zatrudnienie trzeciego zastępcy.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Do tej pory ja wykonywałam zadania trzeciego zastępcy, obecnie konieczne jest już jego zatrudnienie. Dawniej przy mniejszej liczbie pracowników i braku zadań powiatowych było również trzech zastępców.

Proponuję, aby na stronie internetowej miasta były informacje: „Bieżący tydzień Pani Prezydent”.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Na stronie internetowej znajdą się takie informacje

Za poprzedniego prezydenta była segregacja śmieci i prosimy o to ponownie.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Decyzję o wstrzymaniu segregacji podjął poprzednik, a obecnie nie ma możliwości zmiany tej decyzji, gdyż dofinansowanie miały tylko domki jednorodzinne.

Kultura w mieście upada, proponuję, aby było więcej zespołów tanecznych np. na Halembie i młodzież mogłaby pożytecznie spędzić wolny czas.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Nie jest tak źle z kulturą w naszym mieście, ale w pełni popieram Pana propozycje.

Jakie są sukcesy miasta w likwidowaniu leśnych śmietnisk?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Wiele śmietnisk usuwamy, ale niestety następne śmietniska powstają.
Odpowiadał Komendant Straży Miejskiej:
Od początku roku mamy kilkadziesiąt przypadków złapania na gorącym uczynku sprawców zaśmiecania terenów miejskich lub zatrzymania ich na podstawie uzyskanych informacji.
 
Czy radni koalicji otrzymali jakieś profity po wyborach?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Radni nie otrzymali żadnych profitów z tego tytułu.

Co ze spalarnią śmieci w Rudzie Śląskiej?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Obecnie GZM musi zdecydować, jaką spalarnię śmieci będzie budować. Władze Miasta Ruda Śląska nie zgodzą się na tak dużą spalarnię, jaką proponuje GZM.