Spotkanie z mieszkańcami Goduli i Orzegowa w 2012 r.

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Godula i Orzegów.
26 marca 2012 r.


Czy budynek przy ul. Piasecznej 17 przeznaczony zostanie do rewitalizacji. Kiedy będzie nasza kolej?
Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta:
Rewitalizacja jest możliwa dopiero w momencie przejęcia budynku przez miasto. Państwa budynek znajduje się w kolejce do przejęcia od Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu. Cały czas ustalamy szczegóły ze spółką. Tempo przejmowania budynków nie zależy jednak od nas.

Niedaleko SP nr 6 jest straszne wysypisko śmieci. Nieopodal jest sklep nocny, wieczorami jest niebezpiecznie.
Jacek Morek, Zastępca prezydenta Miasta:
W ciągu najbliższych dni będziemy przechodzić na tzw. „sprzątanie po zimie”, dlatego niebawem powinno być czyściej. Proszę informacje o zaśmiecaniu zgłaszać do Straży Miejskiej. Możemy również sprzątać w ramach prac społecznie użytecznych. Co ważne, sprzątać możemy tylko te tereny, które należą do Miasta, za pozostałe odpowiada jego właściciel.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
Teren jest aktualnie sprzątany przez pracowników w ramach prac społeczno – użytecznych. Zebrano 105 worków o pojemności 120l. Worki zostaną wywiezione przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w ramach „ Święta Ziemi”.

Dlaczego Ruda Śląska ma największe czynsze i opłaty za wodę?  Bytom może obniżyć opłaty. Ruda Śląska nie.
Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta:
Jeśli chodzi o czynsze, to faktycznie mieliśmy najwyższe. Teraz zostały na 3 lata zamrożone i w tym czasie nie będzie podnoszony. Będziemy za to podwyższać dodatki mieszkaniowe. Od marca mają być one większe.
Jeśli chodzi o wodę, to sama nie byłam zwolenniczką podwyższania za nią opłat. Wyższa cena wody to efekt poniesionych inwestycji – zmodernizowane i wybudowane nowe oczyszczalnie ścieków. Dzięki tym inwestycjom spełniliśmy normy ekologiczne i nie będziemy musieli płacić kar. Ceny wody nie były podnoszone systematycznie. Jeżeli miasto nadal będzie zwiększać dochody, to pomyślimy w przyszłym roku o dopłatach do wody. Inne miasta w ostatnim czasie też podniosły cenę wody i ceny te są teraz porównywalne.
Jacek Morek, Zastępca prezydenta Miasta:
Całość wody, którą kupujemy pochodzi od jednego dostawcy – Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Stawka za wodę od GPW rosła w ostatnich latach
o 17%. Ponadto do tej pory podatek od nieruchomości był niższy dla spółek komunalnych Jednak w związku z odwołaniem się do sądu GPW, spółki gminne muszą dopłacać teraz kilka milionów. To też miało wpływ na wzrost taryfy za wodę. Ta podwyżka wynika z konkretnych wyliczeń.

Przy starej oczyszczalni ścieków w Rudzie jest las, w którym są dzikie zwierzęta. W ostatnią niedzielę widziałem tam rajd samochodów terenowych. Te zwierzęta nie maja gdzie uciec.
Jacek Morek, Zastępca prezydenta Miasta:
Nikt nie zgłaszał nam tego wyścigu, dlatego zakładam, że był nielegalny. Zwrócimy uwagę na tego typu incydenty. Las który nam pozostał w tym miejscu należy chronić.
Uzupełnia Straż Miejska:
Przeprowadzono kontrolę wskazanego terenu w trakcie której nie ujawniono śladów wyścigów samochodowych.

Bardzo proszę o zrobienie porządku z psami. Wiem że straż miejska nie jest w stanie upilnować wszystkich, ale niech jeden z drugim dostanie mandat. My chyba więcej się staramy o psy niż o dzieci.
Jacek Morek, Zastępca prezydenta Miasta:
Straż Miejska ma kompetencje by karać mandatami, gdy pies nie jest na smyczy, a gdy jest on groźny dodatkowo w kagańcu. Właściciel jest też zobowiązany do posprzątania po swoim psie. Są miejsca w naszym mieście, gdzie można dostać torebki foliowe przeznaczone do tego celu.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
Torebki foliowe na psie odchody są do pobrania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska oraz w administracjach spółdzielni mieszkaniowych.

Ciekawi mnie informacja o tym jakie są koszty funkcjonowania straży miejskiej. Czy jest to opłacalne?
Jacek Morek, Zastępca prezydenta Miasta:
Komendant straży miejskiej pracuje nad profesjonalnym funkcjonowaniem tej formacji.
W tym roku chcemy tez wymienić sprzęt, którym straż miejska się posługuje, żeby ograniczyć wysokie koszty remontów. 

Ul. Stara – jadąc z Goduli w kierunku Chebzia – prawa strona tej ulicy jest w fatalnym stanie w czasie opadów. Robią się tam straszne bajora.
Jacek Morek, Zastępca prezydenta Miasta:
Mieliśmy problem z ulica Starą i ul. Pawła, ponieważ łącznik pomiędzy tymi dwoma ulicami miał nieuregulowany statut własnościowy. Teraz ta sprawa jest już wyjaśniona. Sam remont tego łącznika to wg. szacunków kwota ok. 300 tys zł. Rozmawiałem z moimi pracownikami o ul. Starej i nikt nie zgłaszał mi problemów, dlatego zakładam że przyczyna kłopotów mogą być niedrożne studzienki. Mamy już wybraną firmę, która w mieście będzie czyściła studzienki. Przekażemy jej temat ul. Starej.

Po ul. Starej jeżdżą też samochody ciężarowe obsługującą pobliska hałdę. Dwie ciężarówki maja się ciężko wyminąć, dlatego najeżdżają na chodnik i go niszczą.
Jacek Morek, Zastępca prezydenta Miasta:
W zeszłym roku padła deklaracja przedsiębiorcy, który tam funkcjonuje, że jeżeli droga będzie własnością miasta, to on będzie partycypował w kosztach jej naprawy. Spytam się pana inwestora czy podtrzymuje swoja deklarację. Jeżeli nie to będziemy musieli w jakiś sposób tę drogę połatać i dopiero jak znajdą się większe środki wykonamy całość.

Nie proszę o pieniądze, proszę jedynie o porządek w Orzegowie. Mieszkam na ul. E Plater. Jeżdżą tu autobusy 121 i 215. Wystarczy tylko jeden – 121. Jeżdżą też ciężarówki do złomowca, samochody do  warsztatów. Wszystko przez ul. E. Plater jeździ.
Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta:
W takich wypadkach zdania są zawsze podzielone. Jedni chcą Jedni mieszkańcy chcą rozwiązania linii, drudzy nie. Musimy zrobić ankietę i wtedy jej wyniki zadecydują, czy linii nadal pozostanie, czy będzie zlikwidowana.
Marek Kobierski, radny Rady Miasta:
Sprawy takie są bardzo trudne, bo zawsze jedni są za takim rozwiązaniem, drudzy za zupełnie innym. Kiedyś tereny za ul. E. Plater miały być przemysłowe, będę starał się, żeby przeznaczone zostały na budownictwo mieszkaniowe. Przyglądałem się innym możliwością dojazdów do obecnych terenów przemysłowych, np. wzdłuż ul. E. Plater przez tereny po dawnej koksowni. Niestety wjazd od ul. Hlonda znajduje się na terenach prywatnych. Została zlikwidowana linia 982 (w czym był udział mój i radnego Skudlika) pochwalony, natomiast przez drugich zganiony.Chciałbym, aby kiedyś, jak poprawi się już sytuacja finansowa miasta udało się wybudować zatoczkę autobusową w rejonie ul. Orzegowskiej i żeby autobusy jeździły przez Orzegów trochę inną trasą, ale mimo wszystko również przez stary Orzegów, bo tu jednak mieszka trochę starszych osób.
Jacek Morek, Zastępca prezydenta Miasta:
Uciążliwości związane z przejazdem autobusów wynikają też z jakości taboru, jaki tam jeździ. Są przesłanki ku temu, że w Orzegowie będą jeździć nowsze autobusy, wtedy też te uciążliwości będą mniejsze.
Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta:
Zatoczka powstanie na pewno w tym roku. Nie jesteśmy jednak w stanie spełnić wszystkich próśb związanych z komunikacją autobusową, gdyż trzeba pamiętać, że organizatorem transportu jest KZK GOP.

Mieszkam w starym budownictwie. Mieszkania należą do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w  Bytomiu. Nie możemy doprosić się jakichkolwiek remontów. Mamy dziurawe dachy, leje się woda. Czynsze są wysokie. Czy ktoś się nami zainteresuje?
Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta:
Trwają rozmowy w sprawie przejęcia budynków należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu przez nasze miasto. Na stronie internetowej pojawi się informacja, jakie budynki i w których etapach mają zostać przejęte. Tempo przejęć niestety nie zależy od nas. Remontować możemy budynki tylko należące do miasta.
Marek Kobierski, radny Rady Miasta:
Większość budynków mieszkalnych w Orzegowie jest współwłasnością mieszkańców. Apelowałem do mieszkańców ze wspólnot jak mogą wymusić remonty od zarządców. Wspólnota przy ul. Piasecznej przygotowuje się do zmiany zarządcy. Problemem są również małe wpłaty na fundusz remontowy. Państwo płacą wysokie czynsze, ale stawki opłat na fundusz remontowy są na niskim poziomie. Pani Prezydent czy radny Rady Miasta nie mogą się wtrącać w sprawy wspólnot. Ja mogę bardzo chętnie doradzić w temacie wspólnot mieszkaniowych. Niestety ci mieszkańcy, którzy nie wykupili mieszkania zależni są od właściciela, czyli Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Ze spółką cały czas prowadzimy rozmowy.
Uzupełnia Wydział Spraw Lokalowych:
Zgodnie z ustawą z dnia 24.06.1994 roku o własności lokali ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali w formie uchwał podejmują decyzje dotyczące nieruchomości, m.in. dotyczące wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zarządu oraz określają jakie remonty mają być wykonywane na nieruchomości. Miasto nie ma wpływu na sprawy wspólnot mieszkaniowych jeżeli nie jest jednym ze współwłaścicieli nieruchomości. Najemcy swoje uwagi powinni kierować do właściciela od którego wynajmują mieszkanie. To on wspólnie z innymi właścicielami nieruchomości decyduje o tym jakie działania podejmowane są na budynku.

Chciałabym zgłosić problem śmieci na obrzeżach ogródków działkowych „Promień” i przyległych terenach. Wysypiska śmieci narastają z dnia na dzień.
Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta:
Sprzątamy tereny, choćby w ramach prac społecznie użytecznych. Niestety dziś teren zostanie wysprzątany, jutro znowu jest zaśmiecony. Jest to syzyfowa praca. Musimy sami zacząć zwracać uwagę, niestety ale śmiecą sami mieszkańcy.
Jacek Morek, Zastępca prezydenta Miasta:
Mam już wyznaczone terminy sprzątania w ramach prac społecznie użytecznych. Proszę informacje o zaśmiecaniu zgłaszać na Straż Miejską. To nie jest żadne donoszenie, tylko samopomoc i obywatelski obowiązek.
Uzupełnia Straż Miejska:
18 listopada 2011 r. w wymienionym miejscu przeprowadzono akcję sprzątania terenu w toku której zebrano 18 worków odpadów oraz przedmioty wielkogabarytowe. Aktualnie teren ujęty został w harmonogramie prac użytecznie społecznych wykonywanych na potrzeby Miasta. Niezależnie od powyższego przeprowadzane będą w tym miejscu kontrole.

Czy miasto ma korzyści ze sklepu nocnego usytuowanego w środku dzielnicy? Mieszkam przy samym sklepie. Dzwonię bardzo często na straż miejską, choć robię to tylko w ostateczności. Czy nie można zlikwidować takiego sklepu? Czy urzędnik wydając decyzję o powstaniu takiego sklepu nie może wziąć pod uwagę opinii mieszkańców?
Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta:
Rozeznamy temat. Nie jest to jednak takie proste. Kiedyś ówczesny prezydent Sroka chciał ograniczyć godziny sprzedaży alkoholu i wojewoda uchylił taką uchwałę. Niestety urzędnik nie ma podstaw nie wydać decyzji osobie, która chce sprzedawać alkohol. Możemy jeszcze raz zastanowić się nad ograniczeniem godzin sprzedaży alkoholu. Niestety nie gwarantuję, że nam się to uda. Mamy koślawe prawo.Nie można wydać decyzji na „nie”. Postarać się mogę jedynie o to, żeby w tym miejscu było więcej patroli straży miejskiej.
Marek Kobierski, radny Rady Miasta:
Jeżeli sklep jest w budynku wolnostojącym, nie możemy nic zrobić, gdyby był w kamienicy wtedy taki sklep mógłby nie powstać. Drugi sklep nocny w Orzegowie znajduje się w kamienicy prywatnej – tu również nic nie można zrobić, gdyż wszystko zależy od właściciela. 
Uzupełnia Wydział Spraw Obywatelskich:
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 220, poz. 1447, z późniejszymi zmianami), reguluje zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 6 ww. ustawy podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Organ administracji publicznej nie może żądać ani uzależnić swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa. Wszelkie wyłączenia lub ograniczenia zasady wolności gospodarczej mogą wynikać tylko z wyraźnego przepisu ustawy lub wydanego na podstawie ustawy. Nie można więc odmówić przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w środku osiedla mieszkaniowego. Przepisy ustawy nie przewidują również konieczności posiadania zgody mieszkańców na prowadzenie działalności gospodarczej w środku osiedla. Likwidacja sklepu może nastąpić  na wniosek przedsiębiorcy, lub gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
W przypadku gdy w sklepie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych wówczas mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473, z późniejszymi zmianami). Przepisy tej ustawą dają Radzie Miasta możliwość podjęcia przepisów miejscowych. I tak na terenie miasta Ruda Śląska obowiązuje uchwała Nr 361/XIX/2007 Rady Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 30 listopada 2007 roku. Zgodnie z treścią tej uchwały wprowadzono w porze nocnej stały zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w placówkach handlu detalicznego i w lokalach gastronomicznych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Przez budynek mieszkalny wielorodzinny rozumie się budynek składający się z więcej niż 2. mieszkań. Należy zwrócić uwagę również na to, iż przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie posiadanego tytułu prawnego. Właściciel budynku z którym jest spisana umowa, jeśli wyrazi taką chęć,  może w umowie najmu określić godziny funkcjonowania lokalu.
Wprowadzenie przepisów miejscowych związanych z określeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w środku osiedla mieszkaniowego jest niezwykle trudne, i z reguły wiąże się z uchyleniem takiej uchwały przez wojewodę – jako organu nadzoru.
Uzupełnia Straż Miejska:
Teren objęto prewencyjnym nadzorem służb patrolowych z szczególnym uwzględnieniem rejonu sklepów umiejscowionych przy ulicy Hlonda 35 oraz Hlonda 40. Podjęte działania powinny graniczyć przypadki spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku.

Czy na ul. Karola Goduli planowana jest naprawa po zimie? Od poligrafii w stronę Bytomia droga ta jest jak szwajcarski ser. Na drogach bocznych pojawiły się już ekipy łatające dziury.
Jacek Morek, Zastępca prezydenta Miasta:
Na ul. Karola Goduli zostaną uzupełnione braki po zimie. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji
w sprawie kapitalnego remontu tej drogi. Wszystko będzie zależeć od tego ile będzie to kosztowało.

Ulica Kopalnia Karol – droga ta chyba od 60 lat nie była remontowana.
Jacek Morek, Zastępca prezydenta Miasta:
Zgodzę się, że ul. Kopalnia Karol nie jest wymarzonym duktem. Są jednak w naszym mieście ulice w jeszcze gorszym stanie, gdzie w ogóle nie ma nawierzchni. W pierwszej kolejności chcemy zająć się drogami gruntowymi. Jeżeli da się coś zrobić z tą drogą, co nie wymagałoby dużych nakładów finansowych, to zrobimy to.

Bardzo niebezpieczne przejście dla pieszych przy kościele w Goduli. W tym miejscu musi być sygnalizacja. Nie dużo brakuje do tego by kogoś tam zabiło. Tam jest taki ruch.
Jacek Morek, Zastępca prezydenta Miasta:
Przy kościele w Goduli jest sygnalizacja świetlna, wprawdzie nie przy wejściu do kościoła, ale jest. Dlatego należy z niego  korzystać. Niestety nie można stawiać sygnalizatorów w każdym miejscu. To są tez duże nakłady. Spróbuję przeanalizować, jaki byłby orientacyjny koszt  budowy takiej sygnalizacji. Informację zamieścimy na stronie internetowej.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów:
Zasadność budowy sygnalizacji świetlnej na wskazywanym przejściu dla pieszych była przedmiotem obrad Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach prac i zaleceń Komisji przedstawiciele Straży Miejskiej kilkukrotnie prowadzili obserwacje rejonu przejścia, w szczególności zachowań kierujących i pieszych. Na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji oceniono m.in., że natężenie ruchu pieszego nie wskazuje na konieczność budowy w tym miejscu sygnalizacji świetlnej. Jednocześnie, celem zwiększenia bezpieczeństwa, dokonano wycinki drzew, które zasłaniały pieszych oczekujących na przejście przez jezdnię.
Orientacyjny koszt budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych, obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż wszystkich elementów i urządzeń sygnalizacji, w tym: uzgodnienie stałego przyłącza energetycznego, dostawę i montaż sterownika sygnalizacji, elementów konstrukcyjnych, okablowania oraz latarni sygnalizacyjnych i urządzeń detekcyjnych, wyniesie ok. 250 000,00 zł. brutto. 

80% aut, które jeździ ul. Goduli jest spoza Rudy Śląskiej. Bytom nas dosłownie rozjeżdża. Czy powstanie droga łącząca DTŚ w kierunku Bytomia?
Jacek Morek, Zastępca prezydenta Miasta:
Jeśli chodzi o trasę N-S, to  kiedy się decydowało czy ma iść na północ czy na południe, to miasto Bytom nie było zainteresowane budową, dlatego  droga została zaprojektowana do ul. Magazynowej. Dalszy przebieg trasy nie jest jeszcze ustalony z władzami Bytomia.
W tej chwili trwa inwestycja od zjazdu z DTŚ w kierunku ul. Bukowej. Mamy nadzieję, że Urząd Marszałkowski przyzna nam dotację na realizację kolejnego odcinka.
Są przewidziane do projektowania odcinki północne tej trasy. W tym roku zlecony będzie projekt.

Na jakim etapie znajduje się sprawa z budową spalarni śmieci? Mam wrażenie że temat spalarni został zamieciony pod dywan.
Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta:
Spalarnia w Rudzie Śląskiej nie powstanie. Gdyby powstał nasze miasto zostałoby rozjeżdżone przez auta z całej aglomeracji. Spalarnia, która miała powstać w Rudzie śląskiej przeznaczona miała być na 500 tys. ton odpadów, dziś już wiemy, że wystarczy 250 tys. Spalarnie chce budować miasto Chorzów. Berlin miało 4 spalarnie, dziś działa tylko jedna.
Jacek Morek, Zastępca prezydenta Miasta:
Inne miasta są chętne do ulokowania spalarni u siebie. Jeśli chodzi o rozwiązywanie problemu odpadów, są inne formy ich utylizacji.

Cieszę się że budynek szpitala w Orzegowie został uratowany. Chciałabym się dowiedzieć co to za firma?
Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta:
Jest to firma „Pergamena”. Zajmuje się produkcją starodawnych map. W budynku firma chce również zrobić muzeum drukarstwa. Będą to działania na rzecz rewitalizacji Orzegowa. W muzeum można również wykorzystać znajdującą się w podziemiach MCK w Nowym Bytomiu starą maszynę drukarską. Chcemy również by w Orzegowie powstało Centrum Inicjatyw Społecznych. Znalazłaby się w nim biblioteka, byłoby to centrum społeczno-kulturalne dla mieszkańców Orzegowa.
Jacek Morek, Zastępca prezydenta Miasta:
Czekamy jeszcze na zakończenie procesu regulowania zobowiązań szpitala miejskiego, ponieważ w budynku szpitala w Orzegowie znajduje się zajęty przez komornika sprzęt. Proces ten postępuje sprawnie i niebawem znajdzie swój szczęśliwy finał.

Jak wygląda sprawa oszczędności? Proszę powiedzieć coś więcej.
Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta:
Oszczędzaliśmy w zeszłym roku, żeby spłacić długi. Spłaciliśmy je już w lutym. W tej chwili miasto nie ma już problemu z niezapłaconymi fakturami. Rozsądnie gospodarujemy pieniądzem publicznym. Zrobiłam plan remontów w całej oświacie. Teraz każda placówka wie, kiedy będzie przeprowadzany w niej remont. Zaczynamy je robić od budynków, które są w najgorszym stanie.
Chcemy w tym roku zrobić 4 boiska, na które mamy dokumentację. Najpierw będziemy realizować te inwestycje, na które mamy już dokumentację. Nie chcemy żeby straciły ważność.

Ul Joanny 17 i ul. Solskiego prosi w miarę możliwości o powstanie małych parkingów.
Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta:
Na ul. Solskiego parking powstanie. Na ul. Joanny również. W przyszłym roku planujemy budowę większego parkingu przy kościele w Goduli. Tam gdzie mamy dokumentację na miejsca parkingowe, będziemy je robić w tym roku, jeżeli nie będziemy posiadać dokumentacji, to realizować je będziemy w przyszłym roku.

Mieszkam na ul. Owocowej na osiedlu Paryż. Czy można prosić o przycięcie drzew, które sięgają już nieba. Mielibyśmy wtedy trochę jaśniej, natomiast jesienią mamy problem z liśćmi.
Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta:
Jeżeli drzewa znajdują się na działce miasta, to przytniemy je na 100%. Jeżeli będzie to inna działka, to poprosimy właściciela o przycięcie.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
W rejonie budynku przy ul. Owocowej 11 na terenie należącym do Miasta w czerwcu 2010 r. przycięto 21 lip, a w lipcu 2011 r. wycięto 5 lip.
Drzewa rosnące przy budynku nr 2,4,6,8 znajdują się na terenie administrowanym przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „PERSPEKTYWA”. W związku z powyższym o dokonanie przycinki koron drzew należy zwrócić się do administratora ww. budynków.

Mieszkam na ul. Zielińskiego. Ulica i chodnik wzdłuż ulicy jest własnością gminy. Dojścia do klatek odchodzące od tego chodnika są własnością spółdzielni. Zimą jedna firma odśnieża część od spółdzielni, inna chodnik należący do miasta. Ta część praktycznie przez zimę w ogóle nie była odśnieżana.
Jeszcze inna firma odśnieża drogę. Gdy są roztopy woda, która spływa tą drogą nie ma ujścia, bo studzienki są zapchane. Tu pojawia się czwarta firma, która zajmuje się czyszczeniem studzienek. Studzienek firma nie potrafi wyczyścić, bo okazuje się, że w urzędzie nie ma planów tych studzienek, dlatego podobno nie może zlecić ich czyszczenia.
Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta:
Zobrazował pan doskonale sytuacją, jaką przejęliśmy. Będziemy rozmawiać ze spółdzielnia. Dogadaliśmy się już w sprawie budowy parkingu.
Jacek Morek, Zastępca prezydenta Miasta:
Byłoby wskazane gdyby udało nam się porozumieć w sprawie odśnieżania, tak żeby była to jedna lub maksymalnie dwie firmy. Jeśli chodzi o czyszczenie wpustów ulicznych to przekażemy tę ulicę firmie, która się tym zajmuje.

Czy w ogóle myśli się, aby zorganizować komunikację bezpośrednią do Katowic. Osiedle Powstańców Śląskich nie jest skomunikowane.
Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta:
Trwały rozmowy z innymi miastami na temat uruchomienia linii do Katowic. Chorzów i Świętochłowice nie wyraziły jednak zgody. Wiąże się to oczywiście z kosztami. Organizatorem transportu jest KZK GOP.

Dlaczego nikogo nie interesuje stan torowiska linii nr 9?
Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta:
Pokaże na przykładzie linii nr 18. Część mieszkańców Rudy chce likwidacji tej linii, część nie. Korespondujemy z Tramwajami Śląskimi. Prowadzimy z nimi korespondencję. Odpisują nam pół roku. Zgłaszaliśmy również naprawę torowiska linii nr 9 . Jednak Tramwaje Śląskie nie są zainteresowane jej remontem, nie zostaliśmy ujęci w harmonogramie. Są zainteresowani remontem linii nr 1 do Zabrza, natomiast my nie jesteśmy tym zainteresowani, tym bardziej, że musielibyśmy wyłożyć 10 mln zł.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów:
Za stan torowiska odpowiadają Tramwaje Śląskie.

Bardzo niebezpieczny rejon przystanku przy Inkubatorze. Jest to miejsce do wysiadania z tramwaju jadącego z Bytomia i wsiadania do autobusu 146 jadącego do Bytomia. Nie wiadomo, czy to przystanek, czy kawałek chodnika. Jest tam bardzo mało miejsca, stoją kosze na śmieci, dodatkowo zimą znajdują się tu zwały śniegu. Ludzie wychodzący z tramwaju nie mają miejsca. Samochody nie zwalniają tam.
Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta:
Jest to słuszna uwaga. Zapiszemy ją

Problem z kulturą. Musimy dojeżdżać do innych dzielnic.
Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta:
Bogatą ofertę przygotował Dom Kultury w Bielszowicach oraz Miejskie Centrum Kultury w Nowym Bytomiu. Mieszkańcy Goduli mogą z niej korzystać.
Uzupełnia Wydział Kultury i Kultury Fizycznej:
Oprócz oferty kulturalnej przygotowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Nowym Bytomiu i Dom Kultury w Bielszowicach, mieszkańcy mogą także korzystać z oferty Osiedlowego Domu Kultury Jowisz. Wydział Kultury i Kultury Fizycznej planuje także zoorganizowanie w dzielnicy Godula festynu w okresie jesiennym.

Park przy ul. Bytomskiej. Chodnik tam jest w fatalnym stanie, nie do użytku.
Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta:
Sprawdzę to osobiście
Uzupełnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
Park im. A. Mickiewicza przy ul. Bytomskiej – K. Goduli znajduje się w stałym utrzymaniu przez Miasto. W ramach utrzymania koszone są trawniki, zbierane są odpady, utrzymywany jest drzewostan itd. Na terenie parku znajdują się alejki z kostki betonowej (2804 m²) oraz alejki, które posiadają nawierzchnię żużlowo-ziemną (1528 m²). Alejki w miarę potrzeb są sprzątane.
Niektóre z alejek wymagają odtworzenia nawierzchni. Jednak w planie budżetu miasta na rok 2012 nie ma zarezerwowanych środków na ich remont. W miarę możliwości finansowych będziemy mieli na uwadze przeprowadzenie remontu alejek w tym parku.

Mieszkańcy osiedla Powstańców Śląskich od początku powstania osiedla w latach 80-tych nie mogą doczekać się utwardzenia chodnika łączącego osiedle ze Szkołą Podstawową nr 6, przychodnią rejonową i kościołem. Po opadach deszczu i śniegu jest nie do przejścia. Kiedy i czy w ogóle chodnik zostanie utwardzony. 
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów:
Chodnik nie leży w ciągu dróg publicznych i stanowi własność osoby prywatnej. Połączenie ul. Ziętka z ul. Piaseczną stanowi przejście zwyczajowe leżące poza układem komunikacyjnym zarządzanym przez miasto Ruda Śląska. Utrzymanie terenów nie będących własnością gminy należy do zarządców lub właścicieli tych terenów.

Kiedy zostanie wyrównana nawierzchnia prawego pasa jezdni na ul. Karola Goduli na odcinku od Chebzia do Goduli. Niebezpieczne dla ruchu samochodów garby na jezdni powodują zagrożenie, gdyż samochody chcąc ominąć te przeszkody zjeżdżają na lewy pas jezdni. Ponadto nierówności powodują niszczenie podwozia pojazdów.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów:
Remont nawierzchni przewidujemy wykonać w przyszłym roku.