Spotkanie z mieszkańcami Czarnego Lasu

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA MIESZKAŃCÓW CZARNEGO LASU
zadane podczas spotkania z Prezydentem Miasta Ruda Śląska, które odbyło się 31 maja 2011 roku

W imieniu kierowców dziękuję za naprawę nawierzchni ronda przy ul. 1 Maja.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Przy Tesco powstanie nowa siedziba Sądu. Mamy już dokumentacje techniczną, którą przygotowało Miasto. Miasto również wybuduje drogę dojazdową. Pozostała część inwestycji ma zostać zrealizowana ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czy rozważana jest możliwość pozyskanie inwestorów, którzy utworzą w mieście sklepy wielkopowierzchniowe. Może na terenie przy Tesco?
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Jacek Morek:
Tereny w pobliżu budowanej trasy N-S stają się co raz bardziej atrakcyjne. Pojawiają się pytania inwestorów zainteresowanych tymi lokalizacjami.

Co z opłatami za nadmetraż na ogródkach działkowych?
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Michał Pierończyk:
Porządkujemy działania  miasta w różnych aspektach, również jeśli chodzi o podatek od nieruchomości. Jednym z tych działań było zwrócenie się do ogrodów działkowych o sprawdzenie budynków, które znajdują się na ich terenach, czy spełniają warunki zwolnienia od podatku, czyli ich powierzchnia po obrysie jest mniejsza niż 25 m². Jeżeli ta wartość przekracza 25 m², wtedy całość powierzchni wewnątrz jest opodatkowana. Co do 5- letniego okresu od którego naliczany będzie podatek, to trwają jeszcze ustalenia.

Czy można zobligować administratorów budynków by zamalowywali napisy - graffiti na budynkach. Może takie działania podjęłaby straż miejska?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Mamy prośbę do mieszkańców; jeżeli widzą, że ktoś niszczy elewacje budynków malując graffiti, niech zgłaszają te informacje Straży Miejskiej. Jeżeli pomoże to w wykryciu sprawcy czeka nagroda w wysokości 1000 zł.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Michał Pierończyk:
Przy wymierzaniu kary dla osoby, która zostanie ujęta przy dewastacji w pierwszej kolejności wyznaczany jest obowiązek naprawienia szkody. Na początku marca wystosowaliśmy pisma do administratorów budynków, żeby podejmowali działania po namalowaniu przez wandali graffiti. Powinno być ono od razu zamalowywane, żeby inni nie czuli się przez bezczynność zachęceni do takich czynów.

Na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Zabrzańskiej utrudniony jest przejazd przez zły stan nawierzchni, tworzą się muldy. Czy można z tym coś zrobić?
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Jacek Morek:
Mamy tak mało środków finansowych, że  musiałem podjąć decyzję żeby odmalować przejścia dla pieszych i oznakowanie poziome tylko w newralgicznych miejscach w naszym mieście. Dlatego naprawa tej nawierzchni najprawdopodobniej będzie musiała poczekać.

Czy jest ustalona kolejność przeprowadzania termomodernizacji budynków placówek oświatowych w mieście?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Był przeprowadzony przegląd placówek oświatowych. Najpierw remontowane będą te, które są w najgorszym stanie oraz te, które mają już gotową dokumentację techniczną. W tegorocznym budżecie powinny się znaleźć środki na sporządzenie kolejnych dokumentacji technicznych, żebyśmy w przyszłym roku mogli aplikować o środki zewnętrzne.

Czy miasto ma tereny pod zabudowę jednorodzinną, czy tylko grunty przeznaczone dla dużych deweloperów?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Przygotowujemy się do inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Szykujemy różne warianty dla młodych ludzi. Będziemy się starali, żeby były to tanie inwestycje. Prezydent Pierończyk wraz z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami pracują nad tym.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Michał Pierończyk:
Przez ostatni czas do przetargów przeznaczaliśmy działki większe, niektóre z nich nadal szukają nabywców. Realizacja budownictwa jednorodzinnego wymaga inwestycji – uzbrojenia itd. Co do działek mniejszych to przygotowujemy oferty z dzielnicy Halemba i Kochłowice – sukcesywnie te lokalizacje pojawiać się będą w przetargach. Nie ukrywam, że jednym z ważnych zadań dla wydziału Gospodarki Nieruchomościami będzie przeznaczanie większej liczby terenów pod zabudowę indywidualną

Przy budynkach przy ul. 1 Maja 322, 324, 326 mamy problemy z parkowaniem. Swego czasu był pomysł podebrania sąsiedniej hałdy. Chcieliśmy również wyznaczyć miejsce na śmietnik. Z Wydziału Geodezji otrzymywaliśmy odmowę. Nie wiadomo kto jest właścicielem hałdy, mówiono nam. że to nie jest teren miasta.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
W tym roku na pewno nie będziemy robili tam parkingu. Na pewno będą wszczęte procedury. Sprawdzimy też, czyj to jest teren.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Michał Pierończyk:
Większość tego terenu to własność miasta, ale część jest nieuregulowana. Taka sytuacja utrudnia podjęcie postulowanych przez Pana inwestycji.

Przy ul. 1 Maja pozostały jeszcze 2 budynki, które pokryte są azbestem. Budynki te są wspólnotami. Stawaliśmy do konkursu, ale nie przyniosło to efektu.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Michał Pierończyk:
Wspólnoty się starały przez zarządcę MPGM o fundusze w konkursie. Z tego co wiem. W I etapie dofinansowania nie dostaliśmy. MPGM występował do Urzędu Marszałkowskiego o ponowne rozpatrzenie wniosków. Jest szansa ze z nadwyżkowych środków coś zostanie i dla nas, ponieważ wnioski wspólnot są wysoko na liście rezerwowej,

Czy można prosić o informacje o trasie N-S.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Jacek Morek:
Na realizację I etap pozyskane mamy środki z Urzędu Marszałkowskiego. Będzie on realizowany do sierpnia 2012 r. Roboty przebiegają zgodnie z planem. Jeśli chodzi o następny odcinek to jesteśmy przygotowani, żeby również aplikować o środki zewnętrzne. Pozostaje jeszcze III odcinek od ul. 1 maja na wysokości przejazdu kolejowego, przez ul. Bielszowicką do ul. Paderewskiego. Z pozyskiwaniem środków na budowę trasy N-S jest taki problem, że Ministerstwo Infrastruktury wstrzymuje dofinansowanie dróg o statusie drogi szybkiego ruchu ( taka jest trasa N-S) w tych miastach, przez które przebiega DTŚ, gdyż budowa tej trasy jest priorytetowa. Dlatego jeżeli nie będzie możliwości pozyskania środków z Ministerstwa Infrastruktury, będziemy się starali o środki z Funduszu Spójności. Mamy projekt na realizacje II etapu. Jeśli chodzi o III odcinek to trwają w tej chwili wykupy nieruchomości, które znajdują się w miejscu przebiegu tego odcinka. Całość inwestycji to w sumie kilkaset milionów złotych. Przy budowie w późniejszych etapach nie powinny być naruszone ogródki działkowe.

W pobliżu naszych szkół znajduje się izba wytrzeźwień. Czy jest szansa żeby przenieść ją?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Ma pani rację. Jak znajdzie się miejsce , gdzie będziemy mogli ją przenieść to zrobimy to.

Są tereny po wyburzeniu na ul. Cynkowej. Czy są plany odnośnie tego terenu? Może parkingi?
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Michał Pierończyk:
Sprawdzę co z tym terenem można zrobić.

Kto odpowiada za rozkopany teren przy tzw. „Dominie”? Są tam gruzy.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Jacek Morek:
Za parking odpowiada właściciel. Jest on w sporze z wykonawcą placu. Rozmawiałem z właścicielem, który zobowiązał się, że teren zostanie do końca czerwca uprzątnięty. Jeżeli nie zostanie uprzątnięty to wyciągniemy konsekwencje administracyjne. Wcześniej już też mieszkańcy pytali się o dojazd do tego miejsca. Dla nas do urzędu jest to sprawa skomplikowana, ponieważ dojazd prowadzi po terenie prywatnym. Dojazdu tu z powodu bezpieczeństwa nie powinno być.

Czy jest możliwe, żeby autobusy z któreś z linii 155 lub 230 zatrzymywały się na przystanku przy Szkole Podstawowej nr 4? Osoby starsze muszą przechodzić przez skrzyżowanie, żeby korzystać z przystanku przy stacji Lotos.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Na pewno się zwrócimy do KZK GOP, ale też przypomnę, że organizatorem transportu jest KZK GOP. Jak spłacimy wszystkie nasze długi wtedy może nasze prośby będą wzięte pod uwagę.

Co z uregulowaniem gruntu pod budynkiem przy ul. 1 Maja 316 – wielu mieszkańców chce wykupić mieszkania. Co się dzieje obecnie w tym temacie?
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta – Michał Pierończyk:
Postępowanie się toczy. Wiele jest takich tematów. Sprawa nie jest prosta. W księdze wieczystej są wpisy sprzed II wojny światowej. Cześć ze spadkobierców mieszka za granicą (Niemcy, Izrael). Chcieliśmy się kierować w tym przypadku zasadą przejęcia przez zasiedzenie. Niestety pojawiły się wyroki w podobnych sprawach dla nas niekorzystne. Wg. nich okres liczony jest od 1989 r. nie od faktycznego zasiedzenia. Przez p. radną udzielę odpowiedzi na jakim etapie jesteśmy w kwestii regulacji prawnych w tym temacie.

Kiedyś na skwerze przy ul. Kempnego odbywały się festyny. Był piękny plac zabaw. Od kilku lat obiecywano jego odtworzenie. Jest tam również niedokończone boisko. Może jak będziemy mieli środki z konkursu Nivea, można tam zbudować plac zabaw.
Odpowiadał Rzecznik Prasowy Adam Nowak:
Od 6 czerwca można głosować na 2 lokalizacje z naszego miasta. Zostanie wybranych 100 lokalizacji z całej Polski, które otrzymają najwięcej głosów.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Na pewno będziemy inwestować w place zabaw, ale niestety nie będzie to ten rok.

Czy jest możliwość budowy spalarni w naszym mieście?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Była uchylona decyzja środowiskowa przez SKO, w sprawie inwestycji w Rudzie Śląskiej. Wszystkie procedury muszą być przeprowadzone od początku. Jednym z zarzutów był brak konsultacji społecznych, raport nie zawierał też informacji o terenie objętym oddziaływaniem spalarni. Mamy już również uchwaloną ustawę śmieciową. Dzięki niej Miasto stanie się właścicielem śmieci – wszyscy będą płacić zryczałtowana opłatę.