Spotkanie z mieszkańcami Bykowiny

ODPOWIEDZI NA PYTANIA MIESZKAŃCÓW BYKOWINY
zadane podczas spotkania z Prezydentem Miasta Ruda Śląska, które odbyło się 27 kwietnia 2011 roku

Jak zamierza Pani realizować zamierzenia z kampanii wyborczej, tzn. szanować pracowników, dbać o ludzi młodych, ale i o starszych.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Szanuję kompetencje ludzi pracujących. Dlatego w Urzędzie Miasta wprowadziliśmy kontrolę zarządczą, która ma za zadanie przynieść ocenę kompetencji pracowników. Jeśli chodzi o osoby młode to przygotowujemy się do budowy mieszkań. W parku Strzelnica w Bielszowicach planujemy  utworzyć ogródek jordanowski oraz  skatepark. Natomiast w parku dworskim w Nowym Bytomiu myślimy o utworzeniu kawiarni i restauracji. Miasto ma rozwinięty system wsparcia dla osób starszych. Nie ma w Rudzie Śląskiej ośrodka opiekuńczego z dużą liczbą miejsc, pracujemy by ten problem rozwiązać. Organizacje, które zajmują się problemami osób starszych – tj. Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „Relaks” oraz Uniwersytet III wieku otrzymały środki na swoją działalność.

Na terenie dawnego basenu znajduje się  plac zabaw, który jest w stanie fatalnym. Czyj to jest teren? Czemu jest tak brudno i niebezpiecznie?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Na pewno pojadę tam i zobaczę ten teren. Straż Miejska jest służbą wspomagającą. Chciałabym, aby w mieście przybyło etatów dla Policji. Według zasad i norm obowiązujących w Policji, w naszym mieście brakują 32 etaty.
Odpowiadał Krzysztof Rodzoch, Radny Rady Miasta: Był kiedyś pomysł (6 lat temu) rewitalizacji tego obiektu, powstał plac zabaw, zasypano nieckę, miało tam powstać boisko. Teren należy do MOSiR, ale przekazany został w zarządzanie osobie prywatnej.
Uzupełnia Straż Miejska: Wskazany teren jest uporządkowany, administratorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w ramach służby kontrolują rejon celem ograniczenia występowania zjawisk patologicznych i kryminogennych. Mając na uwadze, iż od lipca bieżącego roku weszły w życie przepisy wykonawcze do przeprowadzania kontroli ruchu drogowego za pomocą urządzeń samoczynnie rejestrujących przez Strażników Miejskich, dokonana zostanie analiza zasadności i możliwości ustawienia oraz dokonania pomiaru za pomocą fotoradaru.
Uzupełnia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Plac zabaw na terenie byłego basenu jest w stanie dobrym, co jest potwierdzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w protokole z dnia 25.08.2011 r. Powstałe uszkodzenia na placu zabaw są na bieżąco usuwane. Informujemy również, że w dniu 21.10. 2011 r. odbył się przetarg na dzierżawę budynku kawiarni wraz z ogródkiem letnim, w którym został wyłoniony dzierżawca. Dzierżawca będzie zobowiązany do utrzymywania czystości i porządku na terenie ośrodka, w ramach istniejącego ogrodzenia.

Jestem mieszkańcem ul. Plebiscytowej, tzw. „żylety”. Przed klatkami zabrano nam miejsca parkingowe. Jest to działka miasta, prosimy o wybudowanie nowego parkingu.
Odpowiada Wydział Dróg i Mostów: Znak „zakaz zatrzymywania” przy budynku Plebiscytowa 18 został ustawiony przez MGSM „Perspektywa”. Na terenie gminnym istnieje parking od strony ulicy na ok. 20 miejsc postojowych.

Jestem byłym pracownikiem Urzędu Miasta, otrzymałem wypowiedzenie. 4 mln oszczędności, o których mówi pani Prezydent to fikcja. Jakie były kryteria doboru osób, które zostały zwolnione?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: R-Urząd, chociaż jako dobry pomysł, nie miał racji bytu, przyjmował 7 pism dziennie, a kosztował nas ok. 170 tys. rocznie. Dlatego nastąpiła likwidacja R-Urzędu, a pracownicy otrzymali wypowiedzenia. Kryteria  wyboru osób do zwolnienia były jasne – były to osoby najkrócej pracujące w urzędzie oraz na najniższych stanowiskach – np. pomoce administracyjne. Zwolnienia związane były również z likwidacją stanowiska pracy – tak byłoprzypadku pracowników R-Urzędu oraz gońców.

W Bykowinie został zbudowany „Orlik”, ale nie ma parkingu, ponadto pani dyrektor miejscowej szkoły zamyka bramę o 16. Na boisko przyjeżdżają rodzice z dziećmi z  innych dzielnic, nie mają gdzie zaparkować.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Problem z parkingami mamy w całym mieście. Na pewno poproszę panią Dyrektor, aby rozważyła zmianę godziny zamykania bramy.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów:  Miasto posiada gotową dokumentację projektową budowy parkingu przy ul. Poloczka 3 na około 60 miejsc parkingowych. Jego realizacja uzależniona jest od środków finansowych.
Uzupełnia Wydział Oświaty: Główne wejście na teren "Orlika"  od strony ul. Gwareckiej 2, gdzie znajduje się parking samochodowy jest otwarte. Natomiast zamykana jest brama boczna ze względu na zdarzającą się dewastację terenu przyszkolnego,  wprowadzanie na teren szkolny psów, które go zanieczyszczają oraz  spożywanie alkoholu na ternie placu szkolnego w późnych godzinach popołudniowych i wieczornych.

Szachy w Bykowinie, nie ma dotacji dla klubu. Czemu dzieci i młodzież mają się tylko rozwijać ruchowo, intelektualnie już nie?
Szachy -  dziękuję za zainteresowanie sprawą i za nasze poparcie, ale chcielibyśmy wiedzieć coś więcej. Obiecano nam pieniądze, ale czy wiadomo już kiedy się znajdą? Trenerzy obecnie pracują za darmo + klub korzysta z pomocy rodziców dzieci. Klub MAT dostał tylko 5% tego, co w roku ubiegłym.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Pierwszy projekt budżetu na rok 2011, przygotowany przez poprzednie władze zakładał „0” po stronie wydatków na sport. Pieniądze, które mamy, musimy rozsądnie rozdzielić. Najpierw chcemy zabezpieczyć bazę sportową. Szansą dla klubu MAT są środki uzyskane z tzw. korkowego, czyli funduszy pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Są to środki przeznaczone na zabezpieczenie czasu wolnego – tu szachy się znajdą. Szukamy wszelkich możliwości pozyskania środków finansowych do budżetu miasta. Jesteśmy w trakcie przygotowania terenów na sprzedaż. Staramy się też znaleźć sponsorów dla każdej dyscypliny. Znaleźliśmy już dla floretu. Rudzkie firmy chętnie sponsorowałyby sport w mieście, ale najpierw muszą otrzymać pieniądze za wykonane usługi, za ubiegły rok.
Uzupełnia Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej: Rudzki Klub Sportowy „MAT” otrzymał w 2011 r. dotację w wysokości 3.000 zł. na prowadzenie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży. podobnie jak w przypadku innych klubów sportowych dotacje były mniejsze jak w latach ubiegłych, z powodu ograniczonych środków w budżecie miasta. Działalność Klubu była monitorowana pod kątem udzielenia  mu dalszej pomocy finansowej. Klub otrzymał środki finansowe na organizację zajęć dla dzieci w ramach akcji „lato 2011” w wysokości 6.000 oraz dofinansowanie na wyjazd zawodników na zawody ½ finału mistrzostw Polski juniorów, w wysokości 1.600 zł.
Uzupełnia Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych: Istnieje również możliwość pozyskania środków przez kluby na rok 2012  w ramach zadania  - wakacje z profilaktyką - zagospodarowanie wolnego czasu.

Chcę zwrócić uwagę na problem czystości w mieście.
Odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Utrzymywanie czystości na terenach miejskich odbywa się za pośrednictwem firm wybranych w drodze przetargu. Nieprawidłowości w oczyszczaniu miasta można zgłaszać pisemnie, telefonicznie lub osobiście do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska lub pod bezpłatny numer telefonu 0800 158 800 czynny całą dobę. Jednocześnie informujemy, że utrzymanie czystości na terenach nie stanowiących własności Miasta należy do ich właścicieli.
Odpowiada Straż Miejska: W obecnym stanie prawnym zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku do właściciela tego terenu. W przypadku oznakowania w prawidłowy sposób przedmiotowych miejsc Straż Miejska w ramach posiadanych kompetencji i uprawnień ma obowiązek egzekwować od kierujących pojazdami stosowanie się do istniejącego oznakowania.

Jestem członkiem ogrodu działkowego. Od ul. Katowickiej, gdzie jest autokomis jest kawałek drogi, obowiązuje tam zakaz wjazdu, za wyjątkiem mieszkańców budynku 114 i 116. Kto jest właścicielem tego terenu? Kto wydał zgodę na postawienie znaku? Jak ktoś tam wjedzie to za chwilę pojawia się straż miejska i jest to wtedy najważniejsza sprawa.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Sprawdzimy to.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: Istniejąca organizacja ruchu w rejonie posesji Katowicka 114, 116 tj. znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z adnotacją „Nie dotyczy mieszkańców posesji 114, 116” obowiązuje od 2003 r. Zakaz ten na drodze wewnętrznej miasta Ruda Śląska został wprowadzony w celu wyeliminowania parkowania pojazdów, które uniemożliwiały dojazd do posesji 114, 116. Zgodnie z kodeksem drogowym znak B-1 nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym, takich jak zespoły ratownictwa medycznego czy jednostki ochrony pożarowej.

Chcę zwrócić uwagę na zakłócanie ciszy nocnej przy ul. Plebiscytowej w pobliżu sali na której się znajdujemy. Gdy na terenie świetlicy trwają imprezy, wszystko jest  OK. Często te zabawy przenoszą się poza teren świetlicy, wtedy do samego rana jest głośno.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Takich miejsc, gdzie zakłócana jest cisza nocna w mieście jest wiele. Straż Miejska nie jest w stanie być wszędzie.
Odpowiadał Adam Ligocki, prezes R.O.D. „Sielanka”: Zdajemy sobie sprawę z problemu, dlatego od strony ul. Plebiscytowej wymieniliśmy okna, na takie, których nie można otworzyć. Ponadto posadziliśmy od tej samej strony szybko rosnące drzewa. Gdy podpisujemy umowy na wynajem sali, to zaznaczamy, że wynajmujemy lokal, a nie teren wokół.
Uzupełnia Straż Miejska: W bieżącym roku nie odnotowano żadnych telefonicznych zgłoszeń ani skarg dotyczących zakłócania spokoju na ulicy Plebiscytowej. W przypadku, kiedy dochodzi do jakiegokolwiek zakłócania spokoju, spoczynku nocnego bądź porządku publicznego prosimy o niezwłoczną informację kierowaną do dyżurnego Straży Miejskiej pod czynne całodobowo nr telefonu 986 lub 32-2486-702 co zapewni szybką reakcję strażników.

Czy w Rudzie Śląskiej powstanie spalarnia śmieci? Czy wiadomo już coś o terminach? Gdzie będziemy mogli się dowiedzieć o tym, że powstanie?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Spalarnia  w Rudzie Śląskiej najprawdopodobniej powstanie. Będzie to jednak instalacja na 250 tys. ton odpadów, gdyż większej ilości nie wytrzymają nasze drogi. Na potrzeby spalarni musi powstać bezpośredni zjazd z DTŚ, czy budowanej drogi N-S. Przed budową spalarni takie informacje będą się pojawiać, chcemy też przeprowadzić konsultacje społeczne. Całością inwestycji zajmuje się Górnośląski Związek Metropolitalny. Bardzo ważne w aspekcie budowy spalarni jest uchwalenie nowej ustawy śmieciowej. Musimy mieć pewność, że będziemy mieli wystarczającą ilość odpadów, by zapewnić funkcjonowanie spalarni.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: W myśl zapisów zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, sejmik województwa jest zobowiązany uchwalić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zaktualizowany wojewódzki plan gospodarki odpadami, tj. do dnia 30.06.2012 r. W zaktualizowanym planie zostaną ujęte m.in. nowe regiony gospodarki odpadami komunalnymi, wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu oraz regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi.

Moim zdaniem Spółka Carbo-Energia nie będzie w stanie w przyszłości  zapewnić ciepła dla Bykowiny. Kiedy skończy się węgiel z Nowego Wirka, to nasza dzielnica zasilana będzie z EC Mikołaj . Wtedy jednak Carbo-Energia nie podoła wyzwaniu. Czy urzędnicy myślą nad tym problemem i czy są w stanie go rozwiązać?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Nad zapewnieniem ciepła w mieście pracuje zespół pod kierunkiem pana Wiceprezydenta Jacka Morka. Elementem w sieci ciepłowniczej ma być spalarnia, tu jednak rozmowy musimy prowadzić z Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Aktualnie jest opracowywana „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowego dla miasta Ruda Śląska”. Powyższy dokument ma na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w mieście oraz wskazanie kierunków polityki energetycznej na najbliższe lata. (wrzesień 2011 r.)

Miasto jest brudne. Najbrudniejsza zaś jest ul. Niedurnego od ul. Czarnoleśnej do rynku. Trzeba wymusić na firmach sprzątających zapewnienie czystości. Dotyczy to też służb. Znane są bowiem miejsca gdzie nagminnie przebywają strażnicy miejscy, policja i sokiści. Oni siedzą z boku i czekają na to, co się wydarzy.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Pan Wiceprezydent Jacek Morek współpracuje ze Strażą Miejską i pilnuje tego, by wywiązywali się z obowiązków. Straż Miejska naprawdę ma wiele obowiązków. Policja nam nie podlega, mogę jedynie prosić komendanta by zwrócił uwagę na pracę swoich ludzi. Firmy sprzątające otrzymują mniejsze pieniądze niż we wcześniejszych latach. W tym roku jednak korzystamy z prac społecznie użytecznych. Podopieczni MOPS za wynagrodzenie sprzątają wiele terenów w naszym mieście. Czasami jest to jednak syzyfowa praca, bo w piątek jest czysto, a po sobocie i niedzieli trzeba rozpoczynać porządkowanie od początku.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Jezdnia ul. Niedurnego na odcinku od ul. Czarnoleśnej do rynku w Nowym Bytomiu jest oczyszczana zgodnie z harmonogramem dwa razy w tygodniu. Parkingi na tym odcinku oczyszczane są jeden raz na tydzień. Natomiast chodniki przyległe do budynków zobowiązani są oczyszczać zarządcy budynków.

Problem z parkowaniem przy ul. Chrobrego. Jest tam przychodnia, przedszkole oraz sklepy. W pewnych godzinach, szczególnie rano, jest tam tak ciasno, że nie da się przejechać. Są wprawdzie parkingi zatokowe, ale pomiędzy nimi jest wolne miejsce, można tam zbudować po niskich kosztach miejsca parkingowe o podłożu szutrowym.
Odpowiada Wydział Dróg i Mostów: W budżecie miasta na rok bieżący nie zostały zabezpieczone środki na budowę nowych miejsc parkingowych przy ul. Chrobrego. W 2007 r. przy współudziale radnych dzielnicy, mieszkańców oraz właścicieli i administratorów terenów został opracowany harmonogram tworzenia nowych miejsc parkingowych w dzielnicy Bykowina na lata 2008-2010, zgodnie z którym Miasto wybudowało 7 nowych parkingów na około 240 miejsc parkingowych. W budżecie miasta na rok bieżący nie zostały zabezpieczone środki na tworzenie kolejnych parkingów. Deficyt miejsc parkingowych z pewnością poważnie by się zmniejszył, gdyby do tworzenia parkingów włączyły się administracje budynków, wspólnoty mieszkaniowe itp.

W Kochłowicach jest poradnia diabetologiczna przy ul. Radoszowskiej. Z uwagi na obcięte limity mieszkańcy muszą jechać do Nowego Bytomia. Jakie były kryteria cięć limitów i dlaczego tak to dotknęło Rudę Śląską? Szpital pozbywa się kosztowych oddziałów np. reumatologia, dlaczego mieszkańcy miasta muszą szukać pomocy w innych miastach?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Kontrakty faktycznie są obcięte.  Interweniowałam wielokrotnie, a  część z tych interwencji została uwzględniona, mimo, że my jako prezydenci miast nie mamy wpływu na NFZ. Przywrócono kontrakt onkologiczny, część diabetologicznego i naczyniowego. Szpital ratowałam od początku mojej kadencji. Był taki moment, że groziła ewakuacja pacjentów. Jest teraz nowy prezes. Wyprowadzamy szpital na prostą, przywracamy funkcje szpitala. Szpital jest w trudnej sytuacji finansowej, na jednej z najbliższych  sesji podniesiemy jego kapitał. Staramy się przywrócić niektóre likwidowane oddziały.
Uzupełnia Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych: Monitorujemy sytuację w zakresie podpisania nowych umów na tego typu świadczenia przez przychodnie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Za kościołem przy ul. Gwareckiej jest mały staw. 200 m od tego stawu znajduje się kopiec Kochla, kiedyś wyczytałem, że będzie tam jakaś inwestycja mająca go zagospodarować. Teraz powoli robi się tam wysypisko śmieci. Warto uporządkować ten teren i chociaż na razie zrobić alejkę.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Sprawdzimy wszystkie Pana propozycje, pomyślimy nad tym stawem. Może uda się pozyskać środki z funduszy europejskich.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: W ramach akcji Święto Ziemi i Sprzątanie Świata teren był kilkakrotnie porządkowany przez stowarzyszenie pożytku publicznego z udziałem uczniów szkoły ponadpodstawowej. Miasto zapewniało worki i rękawiczki do sprzątania i odbiór zebranych odpadów. Jednak obserwuje się prawidłowość, że w miejscach zlikwidowanych składowisk odpadów pojawiają się nowe dzikie wysypiska śmieci.
Uzupełnia Straż Miejska: Straż Miejska została powołana do ochrony szeroko rozumianego porządku. Działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej realizowaną są przez strażników patrolujących teren pieszo oraz w patrolach zmotoryzowanych. Jednostka funkcjonuje całodobowo przyjmując zgłoszenia mieszkańców pod numerami telefonów 986 lub 32-2486-702. Po przyjęciu zgłoszenia przez dyżurnego niezwłocznie w zagrożony rejon wysyłane są patrole mające na celu przywrócenie ładu i porządku publicznego. Odnosząc się do zanieczyszczania rejonu tak zwanego kopca Kochla informuję, iż funkcjonariusze tutejszej jednostki w toku czynności służbowych potwierdzili informację. Teren został uporządkowany przez osoby wykonujące prace społecznie użyteczne na rzecz Miasta.

Każdego roku z miasta znikają elementy zieleni. Jedną z przyczyn jest efekt koszenia trawników. Firmy podczas koszenia niszczą małe drzewka. Może trzeba kontrolować efekt prac takich firm i dopiero potem podpisywać fakturę.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Zgodzę się też w kwestii koszenia traw. W tym roku na pewno z uwagi na środki w budżecie prac tych będzie mniej.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Dołożymy wszelkich starań, żeby firmy wykonujące pielęgnację zieleni na zlecenie miasta wykonywały prace zgodnie z zawartymi umowami oraz w sposób maksymalnie chroniący istniejącą zieleń. Za nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umów stosuje się kary umowne.

Mieszkam przy ul. Szpaków. Sąsiedzi pytają się o cmentarz.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Jeśli chodzi o cmentarz przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, to będzie on realizowany.

Czy jest szansa na lokalizację przystanku na żądanie w rejonie ul. Siekiela i 11-listopada?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Jeśli chodzi o przystanki, to proszę o dokładną lokalizację. Ponadto zmieniła się ustawa i teraz za organizację komunikacji odpowiada KZK GOP. Poza tym my jako miasto jesteśmy też w trudnej sytuacji negocjacyjnej, gdyż mamy zaległości wobec KZK GOP.

Kwestia parkingów. Wiem, że w latach 2008 -2010 był program budowy parkingów i chodników. Budowa nowych parkingów uzgadniana była z zarządcami nieruchomości Czy będzie realizowany ten program na kolejne lata?
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta Jacek Morek: Parkingi. Przeglądałem projekty, jak wygląda dokumentacja przyszłościowa. Nikt w poprzedniej kadencji nie pomyślał jednak, żeby zabezpieczyć środki finansowe na te cele. Niestety brakuje środków na budowę parkingów. Oczywiście tam, gdzie nie jest wymagane oddzielne projektowanie i pozwolenie na budowę, czyli jest możliwa budowa parkingów w pasie drogowym, w takich miejscach w miarę posiadanych środków będziemy je tworzyć.

Może da się wykorzystać nieużywane nasypy kolejowe w Bykowinie i wybudować tam ścieżki rowerowe? Może uda się pozyskać środki z UE?
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta Jacek Morek: Nasypy – to jest pomysł dobry. Jest duży projekt przygotowywany przez Urząd Marszałkowski, ale potrzebny też jest wkład własny. Z uwagi na brak środków na ten wkład, to żadne decyzje co do budowy tych tras nie były podejmowane.
Uzupełnia Zespół Pozyskiwania Funduszy: W chwili obecnej miasto przygotowuje wniosek o dofinansowanie dla projektu polegającego na budowie ścieżek rowerowych. Projekt będzie obejmował ścieżki zlokalizowane w południowych dzielnicach miasta.

Czy jest możliwość budowy chodnika od ul. Górnośląskiej do przystanku przy ul. Gwareckiej od strony ul. Szpaków?
Odpowiada Wydział Drógi Mostów: Obecnie toczy się postępowanie mające na celu zbycie przedmiotowego terenu, w związku z czym Miasto nie będzie prowadzić tam żadnych prac.

Proszę o informację co dalej z kąpieliskiem Zdebel, są sprzeczne informacje co do jego losów?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Ośrodek Zdebel -  zarządzało  nim stowarzyszenie. Zrezygnowało. Nowy zarządca przedstawił nam pomysł na to jak zabezpieczyć duży nieczynny basen oraz udostępnić 2 małe baseny oraz na rozwinięcie działalności na tym terenie.
Uzupełnia Wydział Kultury i Kultury Fizycznej: Z powodu nieotrzymania dotacji na prowadzenie ośrodka i przygotowanie go do sezonu letniego Stowarzyszenie „Klub Zdebel” wypowiedziało umowę użyczenia w związku z czym ośrodek został przekazany w administrację Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej, który zabezpiecza teren i najprawdopodobniej  opracuje koncepcję jego funkcjonowania w przyszłości.

Stan chodników przy ul. Pordzika, 11 listopada: płyty chodnikowe są krzywe i  połamane. Ul. Siekiela: przy wyjeździe z ul. Pordzika, przy krzyżu tak samo.
Odpowiada Wydział Dróg i Mostów: W związku z ograniczonymi środkami finansowymi, remonty kapitalne chodników nie będą prowadzone w roku bieżącym. Nieprawidłowości stwarzające zagrożenie dla przechodniów będą każdorazowo usuwane w ramach remontów bieżących dróg po ich zauważeniu lub otrzymaniu zgłoszenia.

Jadąc ul. Katowicką z mostu w dół widać ogromne śmietnisko. Wstyd.
Odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wpływają interwencje w sprawie zanieczyszczenia terenu w rejonie ul. Katowickiej. Teren, na którym występuje „dzikie wysypisko odpadów” nie stanowi własności Miasta, lecz jest w użytkowaniu wieczystym „Polskich Kolei Państwowych” S.A. Wobec powyższego interwencje w zakresie zanieczyszczenia terenu są na bieżąco przekazywane do Straży Miejskiej, celem wyegzekwowania od właściciela terenu jego uporządkowania.

Nie chcę na Bykowinie żadnych topoli.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Postaramy się przyjrzeć temu problemowi.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Na terenie Miasta Ruda Śląska prowadzona jest sukcesywna wycinka topoli, które należą do drzew krótkowiecznych. Stare topole (tj. drzewa w wieku ok. 40 lat) są kruche, łamliwe, często posiadają znaczną ilość posuszu w koronach oraz zaawansowaną próchnicę pnia. Czasem spadają gałęzie. Bywa, że drzewo się przewraca. Wycinka drzew rosnących na terenach gminnych następuje po uzyskaniu przez Miasto decyzji zezwalającej na ich usunięcie, wydanej przez organ wskazany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach. W decyzjach zezwalających na usunięcie drzew Miasto zostaje zobowiązane do sadzenia nowych drzew w zamian za usunięte, celem zapewnienia rekompensaty przyrodniczej. Nowe drzewa z gatunków szlachetnych w miarę możliwości nasadzane są w rejonie miejsc skąd wycięto drzewa, a w przypadku braku takich możliwości na terenach zielonych miasta.

Jeżeli miasto ma wpływ na służbę zdrowia to chcę, żeby sprawowało kontrolę nad specjalistami w przychodniach. Po pracy chciałem iść do jednego z nich, ale w przychodni powiedzieli mi, że lekarz już wyszedł. Często się zdarza, że w godzinach urzędowania trudno zastać lekarza.
Odpowiada Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych: Pani Prezydent pisemnie przypomniała Kierownikom SP ZOZ – ów  o dopełnianiu obowiązków w świadczeniu usług medycznych w godzinach popołudniowych (tzn. do godz. 18.00). Poza tym zostaną przeprowadzone kontrole w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Reprezentuję „Osiedle Ptasie”. Dlaczego w tym rejonie jest tyle barów. Czy Miasto stara się zabezpieczyć mieszkańców? Jest tam niebezpiecznie i głośno.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Dzisiaj rozmawialiśmy o sprzedaży alkoholu. Wielu mieszkańców skarży się na uciążliwości wynikające z funkcjonowania barów. Dotyczy to właśnie Bykowiny oraz Halemby. Wiele zależy także od Rady Miasta. Obiecuję, że wystosuję pismo z prośbą o ograniczenie takich lokali,  a także o egzekwowanie ciszy nocnej. Problemem może być zaakceptowanie takiej uchwały przez nadzór prawny wojewody, ponieważ z tego co wiem, to kiedyś taka uchwała była podejmowana, ale nadzór wojewody ją uchylił.
Uzupełnia Straż Miejska: Z „Osiedla Ptasiego” w Bykowinie do chwili obecnej wpłynęło do jednostki 12 zgłoszeń mieszkańców dotyczących uciążliwości związanych z funkcjonowaniem lokali gastronomiczno-usługowych. Wszystkie tyczyły się tylko jednego lokalu. Postępowania prowadzone we wszystkich sprawach zostały już zakończone zastosowaniem odpowiednich środków przewidzianych prawem o wykroczeniach. Każdorazowo po informacji o uciążliwościach związanych z funkcjonowaniem lokalu gastronomiczno - usługowego dyżurny jednostki niezwłocznie wysyła w to miejsce patrole Straży Miejskiej celem przywrócenia należytego ładu i porządku.

Co z adaptacją starej szkoły w Bykowinie na cele kulturalno-oświatowe. Czy coś się w tym temacie będzie działo?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Będzie to Centrum Inicjatyw Społecznych. Remont miał się zacząć wcześniej, ale po przetargu jedna z firm złożyła protest. Prace już trwają i myślę, że jesienią tego roku obiekt po adaptacji zostanie oddany do użytku.
Uzupełnia Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta: Otwarcie Centrum Inicjatyw Społecznych odbędzie się 25 listopada br.

Garaże przy ul. Otylii. Jest ich ok. 400 . Prosimy o naprawę  drogi. Znajduje się tam też skup złomu, gdzie stale jeżdżą ciężarówki i niszczą drogę. My już sami ją naprawiamy, zasypując dziury i wyrównując.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: Droga utrzymywana jest w ramach remontów bieżących dróg wewnętrznych. Występujące nieprawidłowości usuwane są każdorazowo po otrzymanym zgłoszeniu.

Chodnik przy ul. Okrężnej. Podobno teren należy do miasta. Od 14 lat nic nie było robione. W fatalnym stanie jest ten chodnik. Mieszkańcy mają też problem z parkowaniem. Może zbudować jakieś zatoki do parkowania?
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: Remont chodników przy ul. Okrężnej uzależniony będzie od środków finansowych. Budowa nowych parkingów również będzie uzależniona od budżetu oraz od sytuacji terenowo-prawnej.

Sprzątanie po psach to jedna sprawa, ale często mieszkańcy, którzy sprzątają skarżą się na brak pojemników na psie odchody.
Odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Miasto Ruda Śląska umieszcza pojemniki na psie odchody na terenach będących w administrowaniu Miasta. Obecnie na terenach miejskich znajduje się około 41 tego rodzaju pojemników. Pojemniki te jednak zużywają się oraz są dewastowane. Jednocześnie informuję, że zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ruda” nieczystości pozostawione po swoim pupilku, zebrane do torebki foliowej, można wyrzucać również do zwykłego pojemnika na odpady komunalne. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej wyraził na piśmie stanowisko, że umieszczanie odchodów zwierzęcych w pojemnikach na odpady komunalne jest dozwolone.

Mam 1,5 roczne dziecko. Chodzi do przedszkola. Do godziny 13 jest opłata stała. Potem musimy dopłacać nadgodziny. Może radni by się zastanowili i zmienili tę uchwałę?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Zmieniła się ustawa, dlatego została zniesiona opłata stała. Radni uchwałę podejmują na podstawie ustawy. Od 1 września opłata będzie inaczej naliczana.
Uzupełnia Wydział Oświaty: Godzina pobytu poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego ( czyli poza godzinami 8.00 – 13.00) kosztuje 1,66 zł.
Stawka żywieniowa:
stawkę żywieniową za posiłki w kwocie 5,00 zł dziennie, wynoszącą:
100 % opłaty w przypadku korzystania z trzech posiłków – czyli 5,00 zł
75% opłaty w przypadku korzystania z dwóch posiłków (obiadu i podwieczorku lub śniadania i obiadu) – czyli 3,75 zł
50% opłaty w przypadku korzystania z obiadu – czyli  2,50 zł
25% opłaty w przypadku korzystania ze śniadania lub podwieczorku – czyli 1,25 zł.
Obowiązuje w mieście opłata za opóźnienie odbioru dziecka z przedszkola i wynosi 0,83 zł za każde rozpoczęte pół godziny ("wniesienia opłaty za niewykonanie obowiązku odbioru dziecka po godzinie zadeklarowanej w umowie cywilno-prawnej naliczanej tak jak za każde rozpoczęte pól godziny ponad czas realizacji podstawy programowej").
Odpłatność w mieście jest tańsza niż w ubiegłym roku:
Średnia opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w roku 2010/2011 to 166 zł
Średnia opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w roku 2011/2012 to 126,12 zł
Różnica między opłatą za pobyt dziecka w przedszkolu między rokiem 2010/2011 a 2011/2012 (zmalała) o 39,84 zł.