Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą, w ramach tzw. opłaty śmieciowej, oddawać wytworzone przez siebie i selektywnie zebrane odpady komunalne.

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Noworudzkiej 8 w Rudzie Śląskiej - Rudzie

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obsługiwany jest w ramach umowy zawartej z miastem przez BM Recykling Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 30, 34-120 Andrychów.

Godziny pracy (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

 • poniedziałek - piątek od 10.00 do 18.00,
 • sobota od 10.00 do 14.00

Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

 1. papier,
 2. tworzywa sztuczne,
 3. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 4. metale,
 5. szkło,
 6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 8. zużyte baterie i akumulatory,
 9. zużyte opony,
 10. odpady tekstyliów i odzieży,
 11. świetlówki,
 12. bioodpady,
 13. przeterminowane leki i chemikalia, z tym, że przeterminowane leki z gospodarstw domowych można również przekazywać do przychodni i aptek, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta,
 14. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 15. odpady niebezpieczne,
 16. odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,
 17. odpady popiołu i żużli z palenisk domowych.

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów takich jak: odpady komunalne zmieszane, papa, wełna mineralna, wata szklana, zderzaki, rury kanalizacyjne, styropian z ocieplenia budynków.

Jeden raz w roku, w ramach tzw. opłaty śmieciowej, na indywidualne zamówienie składane w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych otrzymasz worek BIG BAG lub kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe (tj. gruz, ceramikę, połamane w kawałki płyty kartonowo-gipsowe).

Indywidualne zamówienie może złożyć:

 • w przypadku lokalu mieszkalnego w zabudowie zamieszkałej wielorodzinnej – posiadacz lokalu mieszkalnego,
 • w przypadku nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej – właściciel nieruchomości.

Pobierz ulotkę dotyczącą Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PDF, 8,14 MB).

Pobierz prezentację dotyczącą Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PDF, 1,22 MB).

Pobierz regulamin Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PDF, 278 KB)