Komunikat dla posiadaczy licencji taxi

2022-09-30

Licencje taxi wydane przed 31 grudnia 2019 r. muszą zostać dostosowane do obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180).

Zgodnie z cytowanym przepisem, licencje taxi wydane przed 31 grudnia 2019 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji, wydawanych wraz z wypisami z tych licencji,
na wniosek przedsiębiorcy, złożony do 31 grudnia 2022 r.

W przypadku niedostosowania się przedsiębiorcy do powyższych przepisów i niezłożenia stosownego wniosku, dotychczasowa licencja po dniu 31 grudnia 2022 r. traci swoją ważność z mocy prawa. Tym samym licencja zostanie anulowana i nie będzie można wykonywać dotychczasowej działalności gospodarczej objętej przedmiotową licencją.

Dokumenty, które należy złożyć w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Ruda Śląska, celem dostosowania licencji do nowych wymagań:

  1. wniosek o zmianę licencji 5.20 dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej lub osobiście do pobrania w Wydziale Komunikacji, pok. 12;
  2. zaświadczenie o niekaralności (wydane nie wcześniej, niż miesiąc przed złożeniem wniosku) potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy lub zatrudnieni przez niego kierowcy, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.);
  3. opłata w wysokości 1% wartości licencji.

Z uwagi na konieczność wymiany bardzo dużej liczby licencji prosimy o składanie wniosków najpóźniej do końca listopada br.