Awaria systemów usunięta

2022-08-22

System Rejestrów Państwowych, w tym Rejestr Dowodów Osobistych, wznowił pracę po awarii. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ruda Śląska znów przyjmuje wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego oraz wydaje dowody osobiste.

Pracę wznowił również system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, którego awaria umiemożliwiała prowadzenie czynności rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji.