Zasady korzystania z magazynu zbiórki dla Ukrainy

2022-03-21

Aby uzyskać pomoc rzeczową w centralnym magazynie zbiórki dla Ukrainy w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 16b, należy wyrobić kartę uprawniającą do wstępu.

Niezbędne do jej wyrobienia jest okazanie dokumentu tożsamości (paszport lub dokument z numerem PESEL).

Formalności można dokonać w magazynie, w Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Hallera 61 lub w Wydziale Spraw Obywatelskich przy ul. Niedurnego 46.

Karta umożliwia wstęp do centralnego magazynu zbiórki dla Ukrainy dwa razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00.

Щоб отримати матеріальне забезпечення y центральному складi збору для України в Руді Шльонській за адресою: вул. Халлера 16б, необхідно мати дійсну картку яка дає вам дозвіл на вхід.

Для оформлення картки доступу необхідно пред'явити документ, що засвідчує особу (паспорт або документ з номером PESEL).

Усі формальності можна залагодити на складі, в Центрі антикризового управління за адресою: вул. Халлера 61, або в відділі цивільних справ за адресою: вул. Недурнего 46.

Карткою можете скористатися двічі на тиждень з понеділка по п'ятницю з 8:00-20:00.