Formy wsparcia ZUS dla podmiotów dotkniętych wojną w Ukrainie

2022-03-16

18 marca 2022 r. w godz. 12:00-14:00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Chorzowie zaprasza na dyżur telefoniczny, dotyczący form wsparcia ZUS dla podmiotów dotkniętych konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Numer telefonu: 32 34 90 626.

Specjalista ZUS przedstawi w szczególności możliwe formy pomocy:

  • ulgi w spłacie należności
  • wniosek o udzielenie ulgi, umorzenie, ponowne rozpatrzenie sprawy
  • umorzenie należności z tytułu składek po spełnieniu ustawowych warunkówp
  • pomoc publiczna