Bezpłatna mammografia|Spotkanie karnawałowe

2022-02-01

22 lutego, godz. 10:00 - 17:00, plac Jana Pawła II - badanie w mammobusie Narodowego Instytutu Onkologii.

22 lutego, godz. 17:00, Miejskie Centrum Kultury - spotkanie karnawałowe w Ramach Akademii Kultur i Religii Świata. Cena biletu: 5 zł.