Nieruchomość pod zabudowę usługową na sprzedaż

2021-09-30

28 października 2021 r. odbędzie się przetarg na sprzedaż mierzącej prawie 2,5 ha nieruchomości przy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej, przeznaczonej pod zabudowę usługową.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Bałtyckiej

Teren o powierzchni 24 266 m2 obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 806/195.

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: 160U - teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę usługową, poprzez którą nalezy rozumieć obiekty usług: handlu, gastronomii, rzemiosła, administarcji, kultury, opieki zdrowotnej, oświaty, wychowania, bankowości, hotelarskich, pocztowych, telekomunikacyjnych, administracji, turytyki, sportu i rekreacji, a także obiekty związane z obsługą pojazdów, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz obiekty biurowe. Nieznaczna część działki oznaczona jest symbolem 8ZN - tereny trwałych użytków zielonych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod łąki i pastwiska.

Cena wywoławcza netto wynosi 2 540 000 zł.

Przetarg odbędzie się 28 października 2021 r. o godz. 10:30 w sali nr 213 Urzędu Miasta (plac Jana Pawła II 6).

Wadium w wysokości 127 000 zł należy wpłacić do 21 października 2021 r.

Szczegółowe informacje o terenie i procedurze przetargowej można znaleźć w ogłoszeniu o przetargu.

Dodatkowych informacji udziela pani Anna Skalska – tel. 32 244 90 00, wew. 2230.

Zakup nieruchomości może być kosztem kwalifikowanym w ramach wsparcia, które może uzyskać każdy inwestor po spełnieniu ustawowych przesłanek. Pomoc na zasadach Polskiej Strefy Inwestycji dotyczy obszaru całego kraju, włączając w to tereny specjalnych stref ekonomicznych. Więcej informacji o Polskiej Strefie Inwestycji można znaleźć pod adresem https://www.rudaslaska.pl/gospodarka/polska-strefa-inwestycji/. Pomocą służy też Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - infolinia dla inwestorów pod numerem telefonu 505 102 102. Kontakt bezpośredni do KSSE S.A. Podstrefa Tychy - tel. 798 892 120.