Klasa wojskowa w IV LO

2021-07-13

W roku szkolnym 2020/2021 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. C. Hoovera w Rudzie Śląskiej otwarto jedną ze 130 klas Oddziałów Przygotowania Wojskowego w Polsce.

Projekt Ministerstwa Obrony Narodowej zakłada przygotowanie uczniów do służby wojskowej i zapewnia wyposażenie uczniów w jednolity ubiór mundurowy i wyposażenie specjalistyczne dla szkoły, umożliwiające realizację programu nauczania w klasach tego typu.

Dotacja na zakup umundurowania i wyposażenia,  przy 20% wkładzie własnym Miasta Ruda Śląska, została przekazana i wykorzystana zgodnie z założeniem.