Informacja dla właścicieli gruntów

2021-06-01

W wyniku przeprowadzonej modernizacji 12 lutego 2021 r. w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta zaszło wiele zmian w klasyfikacji gruntów. Mają one często znaczenie dla wysokości podatku od nieruchomości bądź podatku rolnego.

Przypominamy, że w terminie 14 dni od zajścia zmiany mającej wpływ na wysokość podatku, podatnik ma obowiązek uaktualnienia danych zgłoszonych do podatku poprzez złożenie odpowiedniego formularza podatkowego.

Podatników, których dotyczą zmiany, a którzy nie uaktualnili dotychczas danych, prosimy o niezwłoczne złożenie formularza. Aktualną klasyfikację posiadanych gruntów można sprawdzić na stronie Geoportalu.

Bliższych informacji odnośnie zmian w ewidencji gruntów i budynków udziela Biuro Geodety Miasta (tel. 32 244 90 00, wew. 5270), a w zakresie korygowania danych wykazywanych do podatku (w szczególności wypełniania formularzy podatkowych) - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (tel. 32 244 90 00, wew. 5160, 5190, 5210).