Mieszkańcy Rudy dyskutowali

2019-04-04

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego, przebudowa ulicy Piastowskiej oraz remont Muzeum Miejskiego – to najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na dzisiejszym spotkaniu prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Rudy. W Młodzieżowym Domu Kultury poruszona została również sprawa utworzenia Parku Kulturowego, a także Dyskutowano na temat wysokości opłaty śmieciowej i sposobu wywozu śmieci. Poza tym nie zabrakło indywidualnych tematów dotyczących codziennego życia mieszkańców dzielnicy. Zebranie w Rudzie było szóstym spotkaniem prezydent miasta w wiosennym cyklu.

Na początku spotkania oprócz inwestycji, jakie w ubiegłym roku powstały w całym mieście, przedstawione zostały także te, które dotyczą dzielnicy Ruda. Wśród najważniejszych zakończonych przedsięwzięć znalazła się rewitalizacja doliny Rowu Rudzkiego, która kosztowała milion zł. W ramach tej inwestycji powstała ścieżka pieszo-rowerowa, plac zabaw, ławki i kosze na śmieci, stoliki do gry, budki lęgowe, ścieżka edycyjna oraz nasadzono drzewa i krzewy. Kolejna inwestycja to budowa kompleksu boisk przy ul. Norwida o łącznej wartości 2,5 mln zł. W ramach tego zadania powstały boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, siłownia plenerowa, bieżnia do skoku w dal, trzytorowa bieżnia do sprintu oraz oświetlenie. Na tym jednak nie koniec. Zmodernizowane zostało także boisko przy Szkole Podstawowej nr 30.

Poza tym ku końcowi zmierza jedna z największych inwestycji w dzielnicy Ruda, czyli  budowa ronda przy ul. Wolności, Magazynowej i Brańskiego. Koszt tej budowy wynosi prawie 8 mln zł. - Dzięki tej inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo i płynność ruchu na tym skrzyżowaniu. Będziemy poruszać się bardziej komfortowo niż dotychczas – powiedziała prezydent Grażyna Dziedzic.

W Rudzie rozpoczęta została także przebudowa ul. Piastowskiej, której koszt to ponad 27 mln zł (w skład tej inwestycji wchodzi: wymiana nawierzchni, budowa nowego mostu nad rzeką Bytomką, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna, oświetlenie LED, likwidacja torowiska, przebudowa sieci gazowej i teletechnicznej oraz przebudowa linii energetycznej). W trakcie realizacji jest też remont Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka. O jego przebieg dopytywał jeden z mieszkańców. Zapytał również o powstanie Parku Kulturowego. - Remont placówki trwa, za niedługo rozpocznie się kolejny etap tej inwestycji – poinformowała prezydent Grażyna Dziedzic. – Jeśli natomiast chodzi o Park Kulturowy, to w zeszłym roku podpisałam list intencyjny, który pozwolił na rozpoczęcie prac nad tym przedsięwzięciem. Temat jest już bardzo zaawansowany. To wspaniała sprawa dla całej Rudy Śląskiej. Chcemy, żeby uchwała w tej kwestii była procedowana na czerwcowej sesji Rady Miasta – dodała.

Pozostałe inwestycje realizowane w Rudzie to: termomodernizacja budynków przy ul. Matejki od 2 do 12, która polega m.in. na ociepleniu ścian i stropu poddasza, wymianie okien i drzwi, wykonaniu c.o oraz instalacji gazowej, a także budowie podjazdów dla niepełnosprawnych. Oprócz wymienionych przedsięwzięć rozpoczęła się rewitalizacja terenu przy ul. Sobieskiego w Rudzie, która kosztuje ponad 400 tys. zł. Na wspomnianym terenie powstanie nowe boisko, plac zabaw, mini siłownia, ogródki oraz oświetlenie. Z kolei planowane inwestycje to m.in.: budowa łącznika pomiędzy ul. Narcyzów i Chryzantem, przebudowa progów zwalniających na płytowe przy ul. Norwida i Narcyzów, budowa parku Gorgol, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulic Janasa, Wolności oraz budowy trasy N-S do ul. Goduli.

Na spotkaniu padło wiele pytań dotyczących najbliższego otoczenia mieszkańców. Wśród nich  było pytanie dotyczące remontu nawierzchni ul. Żeleńskiego. – Naprawimy nawierzchnię wtedy, kiedy zostanie wykonana kanalizacja sanitarna i deszczowa na tej ulicy. Nie ma sensu robić tego teraz, skoro i tak niedługo trzeba ją będzie skuć, żeby wykonać kanalizację – tłumaczył Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. - Budowa kanalizacji zaplanowana jest na 2020 rok, pod warunkiem, że otrzymamy środki na ten cel – dodała Sonia Gałuszka z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.

Z kolei jedna z mieszkanek Rudy zadała pytanie odnośnie remontu stadionu Slavii. - Kilka lat temu miasto wybudowało przy Slavii boisko ze sztuczną trawą, ale to było jeszcze przed zmianą ustawy dotyczącej użytkowania wieczystego. Obecnie nie mamy prawnych możliwości, żeby wyremontować stadion, bo nie jest on własnością miasta – tłumaczyła prezydent Grażyna Dziedzic.

Nie bez komentarza mieszkańcy pozostawili również sprawę segregacji śmieci. Dopytywali, czy mogą wyrzucać plastik, papier i szkło do pojemników na sąsiedniej ulicy, jeśli w pobliżu ich domów nie ma pojemników do segregowania odpadów. – Oczywiście, że mogą Państwo wyrzucać posegregowane odpady do dowolnych pojemników, jeśli tylko są do tego przeznaczone. Można to zrobić na terenie całego miasta – podkreślił wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Jeden z mieszkańców skarżył się jednak na zbyt wysoką opłatę „śmieciową”. Stwierdził, że płaci zbyt dużo w stosunku do tego, co „wytwarza”. – System jest tak skonstruowany, że wszyscy płacimy za odbiór i zagospodarowanie odpadów tyle samo. Odpady zmieszane, które są odbierane przez śmieciarkę, zabierane są bezpośrednio do RIPOK-a, czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, której zadaniem jest wtórna segregacja odpadów. Nie mamy w naszym mieście własnego RIPOKa, a gdybyśmy go mieli, to moglibyśmy liczyć na niższe stawki za śmieci. Dzisiaj odpady zmieszane są wywożone do innych miast. Zbudować RIPOK-a nie możemy, bo Ministerstwo Środowiska stwierdziło, że jest ich za dużo – tłumaczył wiceprezydent Mejer.

Już w poniedziałek o godz. 17.00 prezydent spotka się z mieszkańcami Goduli i Orzegowa w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul.Bytomskiej 45.