O problemach Nowego Bytomia i Chebzia

2019-04-01

Zbyt mała liczba miejsc parkingowych, zaśmiecenie ulic oraz zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Niedurnego, Czarnoleśnej i Pokoju zdominowały dzisiejsze spotkanie prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Nowego Bytomia i Chebzia. Spotkanie w Miejskim Centrum Kultury im.H.Bisty, które trwało prawie trzy godziny, było już  piątym z ośmiu spotkań zaplanowanych w  wiosennym cyklu.

Jedna z mieszkanek Nowego Bytomia skarżyła się, że w Nowym Bytomiu w porównaniu do innych dzielnic nie przybywa inwestycji, które służyłyby mieszkańcom.

- Mamy wiele nowych inwestycji w Nowym Bytomiu, na przykład piękny stadion lekkoatletyczny przy ul.  Czarnoleśnej, który cieszy się wielkim zainteresowaniem mieszkańców, basen przy ul. Ratowników, który kosztował miasto 12 mln zł, rewitalizujemy „Floriankę” i wyremontowaliśmy budynek szkoły muzycznej. Tych inwestycji jest znacznie więcej, ale te należą do najważniejszych – powiedziała prezydent Grażyna Dziedzic. – Cały czas tworzymy kolejne inwestycje w różnych dzielnicach naszego miasta. Chcemy, żeby każda dzielnica równomiernie się rozwijała - dodała.

Podczas spotkania został poruszony także problem zaśmiecenia poszczególnych miejsc w obu dzielnicach oraz tworzenia się także „dzikich wysypisk”.  Mieszkańcy narzekali  na porozrzucane śmieci oraz zły stan chodników i trawników po niedawno minionej zimie.

- Problem zaśmiecenia dotyczy nas wszystkich, dlatego musimy patrzeć sobie na ręce i dbać o   porządek w mieście. Nie jesteśmy w stanie likwidować wszystkich dzikich wysypisk, dlatego nie lekceważmy sytuacji, w których widzimy, że ktoś zaśmieca środowisko lub niszczy jakieś mienie – podkreśliła prezydent Grażyna Dziedzic. – Właśnie dzisiaj, 1 kwietnia, po zimie rozpoczęliśmy „akcję lato” i zaczynamy kompleksowo czyścić miasto. Zatem już niedługo sytuacja dotycząca czystości w mieście radykalnie się poprawi – dodał wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Szczególną uwagę mieszkańcy zwrócili na zaśmiecone ogródki przy ul. Grochowskiej w Nowym Bytomiu oraz plac przy szkole w Chebziu. – Wypowiedzieliśmy umowy dzierżawcom działek, którzy mieli posprzątać swój teren, jednak tego nie zrobili i kontakt z nimi się urwał. W rezultacie to miasto będzie musiało posprzątać – powiedział Krzysztof Mejer. – Co do placu przy szkole to strażnicy często tam interweniują, ale nie są w stanie nałożyć mandatów na wszystkich. Dlatego prosimy o zgłaszanie nam interwencji – zaznaczył Marek Partuś, komendant Straży Miejskiej w  Rudzie Śląskiej.

Jednym z zadawanych najczęściej przez mieszkańców było  także pytanie dotyczące zbyt małej liczby miejsc parkingowych w centrum Nowego Bytomia. Zasugerował to mieszkaniec Nowego Bytomia, który nawiązał do kwestii budowy parkingu przy ul. Grochowskiej. – Mamy koncepcje i   wstępną wycenę na parking i garaże, jednak w tym roku nie zrealizujemy tej inwestycji – powiedział wiceprezydent Michał Pierończyk.

Kolejnym tematem poruszonym podczas spotkania była organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Niedurnego, Czarnoleśnej, Chorzowskiej i Pokoju. Chodzi tu o zmianę kierunku dwóch pasów z ul. Czarnoleśnej, czyli, żeby prawy był tylko do skrętu w prawo, a nie blokował przejazdu na wprost, a  środkowy był do jazdy prosto i w lewo. Według mieszkańców takie rozwiązanie znacznie ułatwiłoby komunikację w godzinach szczytu.  Sprawą zajęła się komisja. ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, która orzekła że zmiana organizacji ruchu nie jest możliwa, jednak prawdopodobnie zajmie się sprawą po raz kolejny.

Jeszcze inna z mieszkanek zasugerowała potrzebę rewitalizacji Parku Dworskiego w Nowym Bytomiu. Władze miasta poinformowały, że rewitalizacja parku związana jest z budową Traktu Rudzkiego, który obejmie także ten teren. Przypomniano także, że w ostatnim czasie w Parku Dworskim powstał plac zabaw dla dzieci oraz ścieżka rowerowa.

Podczas spotkania omówione zostały inwestycje, które powstały w całym mieście oraz właśnie w dzielnicach Nowy Bytom i Chebzie. Wśród zrealizowanych w minionym roku znalazły się: kompleksowa rewitalizacja zabytkowego dworca kolejowego w Chebziu, której koszt wyniósł 8 mln zł, utworzenie parkingu przy ul. Planty Kowalskiego w Nowym Bytomiu (na parkingu znajduje się 98 miejsc postojowych, a sam parking wyposażony jest w licznik informujący o liczbie wolnych miejsc oraz oświetlenie LED. Inwestycja ta kosztowała ponad 2 mln zł), modernizacja boiska na osiedlu Kaufhaus. Ponadto  zagospodarowywane są ruiny amfiteatru znajdującego się w rejonie ul. Czarnoleśnej, gdzie tworzona będzie strefa wypoczynku – koszt 1,2 mln zł. Poza tym miasto przejęło Wielki Piec od firmy Stalmag i obecnie przygotowuje koncepcje jego zagospodarowania.

Z kolei planowane inwestycje w obu dzielnicach to m.in.: wyposażenie Stacji Biblioteka w Chebziu, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Pawła (dojazd do budynku nr 17), rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych basenu przy ul. Ratowników, utworzenie strefy crossfit przy ul. Hallera 6 (budżet obywatelski), opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Niedurnego od ul. Podgórze do ul. Planty Kowalskiego.