Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

2018-05-29

Miasto Ruda Śląska rozpoczyna proces konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Organizacje pozarządowe z terenu naszego Miasta swoje propozycje do projektu Programu Współpracy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej (um_ngo@ruda-sl.pl) do 31 lipca 2018 r. W sierpniu propozycje te zostaną przesłane do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

W oparciu o wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje i uwagi przygotowany zostanie projekt Programu współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

We wrześniu br. na spotkaniu zespołu doradczo - inicjatywnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicieli grup branżowych zostanie on przedstawiony przedstawicielom rudzkiego trzeciego sektora.