Garaże i nie tylko

2017-10-09

W najbliższych dniach ogłoszony zostanie pierwszy z przetargów na zagospodarowanie hałdy przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej. Także niebawem najemcy 52 nowych garaży w kompleksie przy ul. Kempnego będą mogli z nich korzystać. Trwa właśnie procedura odbioru tych obiektów.Z tymi pozytywnymi informacjami zapoznali się dzisiaj mieszkańcy Wirku i Czarnego Lasu podczas dzielnicowego spotkania z władzami miasta.


Mieszkańcy obu dzielnic wielokrotnie podczas cyklicznych spotkań z władzami miasta zwracali uwagę na problem braku miejsc rekreacji, a także atrakcji dla dzieci. Temat ten powrócił także dziś. Okazuje się, że po nowym stadionie lekkoatletycznym dzielnice te wzbogacą się o kolejną wizytówkę. Mowa tu o zrewitalizowanej hałdzie przy ul. 1 Maja. - Będzie to miejsce wyjątkowe na skalę regionu. Na terenie hałdy powstanie punkt widokowy, utworzone zostaną oświetlone ścieżki spacerowe, plac zabaw, a także mała architektura, która stylem będzie nawiązywała do dziedzictwa poprzemysłowego – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer.


Inwestycja realizowana będzie dwutorowo. W północnej części zwałowiska prowadzone będą roboty ziemne związane z ustabilizowaniem hałdy, której ostre skarpy zostaną złagodzone i zabezpieczone przed dalszym osuwaniem. – Prace te rozpoczną się w pierwszej kolejności. Pozostała część inwestycji realizowana będzie w ramach budowy traktu rudzkiego. W tym przypadku chcemy procedurę przetargową zakończyć jeszcze w tym roku, żeby inwestycja ruszyła pełną parą już wiosną – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.

W ramach tej części inwestycji powstanie głównie cała infrastruktura. Wymienić tu należy punkt widokowy, oświetlone ścieżki spacerowe, industrialny plac zabaw, tor saneczkowy oraz tor do jazdy na BMX. Oprócz utworzenia specjalnej przestrzeni pod funkcje rekreacyjne kluczowa w procesie zagospodarowania hałdy będzie jej dalsza rekultywacja, którą przeprowadzi Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Przypomnijmy też, że w związku z zagospodarowaniem hałdy przeniesionych zostanie kilkadziesiąt pobliskich garaży. - Powstanie ok. 80 garaży. Znajdować się one będą w nowej lokalizacji, niedaleko od tej dotychczasowej. Rozstrzygnięty już został przetarg na ich wykonanie. Co ważne, mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów związanych z ich budową - uspokaja Michał Pierończyk.

Przy okazji władze miasta poinformowały mieszkańców o stanie realizacji innego dużego przedsięwzięcia w tym zakresie realizowanego w dzielnicy. Chodzi o budowę ok. 220 garaży w rejonie ul. Kempnego. Okazuje się, że pierwsza „partia” 52 garaży jest już gotowa, a w chwili obecnej trwa procedura związana z odbiorami. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że najpierw trzeba wyprowadzić się z dotychczasowego starego garażu i przez pewien czas parkować pod „chmurką”, ale po pewnym czasie niedogodności będzie można korzystać z zupełnie nowego garażu, z utwardzoną i oświetloną drogą dojazdową – podkreśla Krzysztof Mejer.

Jak zwykle podczas dzielnicowych spotkań nie zabrakło pytań dotyczących bieżących spraw i problemów związanych z życiem w dzielnicy. Mieszkańcy Wirku i Czarnego Lasu zgłaszali uwagi dotyczące przycinki drzew, niedrożnych wpustów ulicznych, czy remontów dróg. Jedna z interwencji dotyczyła nadmiernej prędkości, z jaką pojazdy ciężarowe poruszają się ul. Kokota. – Jeśli chodzi o pojazdy z budowy trasy N-S, to uczulimy wykonawcę tej inwestycji na ten problem. Proszę zwrócić uwagę, że jest to droga przelotowa, z której korzystają inne pojazdy wielotonażowe. Na pewno po oddaniu tego odcinka trasy N-S mieszkańcy powinni odczuć w tej kwestii poprawę, gdyż ruch częściowo przeniesie się na nową drogę.  Przy okazji tej inwestycji przebudowany zostanie także 400 m odcinek ul. Kokota, co poprawi komfort przejazdu tego odcinka drogi – wyliczał wiceprezydent Mejer.

Mieszkańcy zgłosili także kilka spraw związanych z najbliższym otoczeniem osiedla przy ul. Jankowskiego, którego administratorem jest Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Władze miasta zadeklarowały, że skierują w tych konkretnych przypadkach pisma informujące o problemie z prośbą o ich rozwiązanie.

Spotkanie z mieszkańcami Wirku i Czarnego Lasu było drugim z jesiennych spotkań w dzielnicach. Kolejne odbędzie się już w najbliższy czwartek 12 października o godz. 17:00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 przy ul. Kaczmarka. Dedykowane będzie ono dla mieszkańców Halemby, a szczególnie Kłodnicy i Kuźnicy.