Spotkanie w Bielszowicach

2016-10-27


W ramach jesiennej tury spotkań władz miasta z mieszkańcami prezydent Grażyna Dziedzic rozmawiała dzisiaj z mieszkańcami Bielszowic. Były pytania m.in. o inwestycje drogowe, oświetlenie czy planowaną reformę szkolnictwa. Kolejne spotkanie odbędzie się 3 listopada o godz. 17.00 w ZSO nr 3 w Kochłowicach.

Jak zwykle prezydent miasta przedstawiła zadania inwestycyjne i remontowe, które są realizowane w dzielnicy w tym roku. Do tych największych należy oddana do użytku w ubiegłą sobotę nowa sala gimnastyczna, która powstała przy Szkole Podstawowej nr 14 /ul. Główna 40/. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 5 mln złotych. Ponad milion będzie kosztować trwająca termomodernizacja budynku samej szkoły. Termomodernizację przeprowadzono również w Miejskim Przedszkolu nr 30 /ul. Kokota 174/ oraz w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 /ul. Bielszowicka 108/. Ta druga inwestycja będzie kosztować ponad 2 mln złotych. W ramach budżetu obywatelskiego remontowany jest chodnik i parking przy Domu Kultury. Zostaną tam wymienione ławki i oświetlenie. Inwestycja będzie kosztować prawie 150 tys.


W tym roku wykonano także remont nawierzchni ul. Rycerskiej oraz chodnik przy ul. Nowobukowej na krzyżowaniu z ul. Zajęczą. W trakcie realizacji jest budowa drogi pomiędzy ul. Kingi i ul. Na Piaski, rozbudowa ul. Cichej, naprawa ul. Na Piaski oraz montaż progów zwalniających w ciągu ul. Kowaczka. Przygotowywana jest również dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Piernikarczyka oraz budowy parkingu przy ul. Ks. Niedzieli 61, który ma być wykonany w przyszłym roku. Również na 2017 planowana jest budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kokota od ul. Partyzantów do trasy N-S, a po zakończeniu budowy kanalizacji przy ul. Ks. Niedzieli remont ulicy na odcinku od ul. Jasnej do ul. Górnej. Opracowana będzie również koncepcja budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Halembskiej. Do największej inwestycji drogowej w dzielnicy należy budowa kolejnego odcinka trasy N-S, który będzie przebiegał od ul. Kokota do zjazdu z autostrady A-4. Wykonanie samej dokumentacji dotyczącej budowy kosztuje milion złotych. Obecnie trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej i pozwolenia wodno-prawnego.

Mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi dotyczące funkcjonowania dzielnicy, m.in. okolicy parku Strzelnica. Dopytywano, czy nowe boisko zostanie wyposażone w piłkochwyty, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na tym terenie i czy można zainstalować w tym rejonie dodatkowe oświetlenie /ul. Sportowców i Obrońców Pokoju/. – Piłkochwyty będą zainstalowane do końca roku, a o utrzymanie porządku na terenie boiska dba Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – informował wiceprezydent Michał Pierończyk. – W całym mieście staramy się instalować oświetlenie ledowe, które pozwala na duże oszczędności – odpowiadał wiceprezydent Krzyszof Mejer. – Mam nadzieję, że dzięki temu uda się zainstalować na wskazanym przez państwa odcinku dodatkowe latarnie – mówił.

Z kolei rodzice dzieci uczących się w zerówce w oddziale przedszkolnym w Gimnazjum nr 14 wyrazili swój niepokój o przyszłość swoich pociech. – Czy po planowanych zmianach powstanie w tej placówce podstawówka – dopytywali. – Niestety, dzisiaj nie mogę udzielić odpowiedzi, bo nie znamy szczegółów reformy – mówiła wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Jeśli zmiany będą wprowadzone, to dopiero po 31 marca będziemy wiedzieć, jakie szkoły będą w mieście – informowała.

Bielszowiczanie dopytywali również o pomoc dla osób niepełnosprawnych. – Oprócz standardowych usług opiekuńczych uruchamiamy różne programy, by ułatwić takim osobom życie. Wkrótce rozpocznie się realizacja projektu „Dzwonię i jadę”, który zapewni transport osobom niepełnosprawnym do różnych placówek – informowała Anna Krzysteczko. – Zachęcam również do zapoznania się z ofertą rudzkich organizacji pozarządowych, które aktywnie działają na rzecz wszystkich mieszkańców, także tych niepełnosprawnych – mówiła.

W związku z inwestycjami drogowymi mieszkańcy dopytywali również o możliwość instalacji ekranów dźwiękoszczelnych. – Prawdopodobnie w przyszłym roku będziemy robić nową mapę hałasu w mieście - mówił wiceprezydent Mejer. – Wtedy będziemy mogli zadecydować, gdzie są one konieczne. Z pewnością ekrany takie pojawią się przy kolejnym odcinku trasy N-S – mówił. Dopytywano również o możliwość budowy kolejnych parkingów. – W Bielszowicach, podobnie jak w Kochłowicach, miasto nie ma swoich terenów, dlatego nie ma możliwości takiej inwestycji – wyjaśniała prezydent Dziedzic. – Mam jednak nadzieję, że uda mi się porozumieć w tej sprawie z dyrekcją kopalni i być może wspólnie wypracujemy rozwiązanie tego problemu – dodała prezydent.