Likwidacja stowarzyszenia "Miś"

2015-08-18

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS z dnia 15 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie  „Miś” z siedzibą w Rudzie Śląskiej na mocy uchwały Walnego Zebrania zostało postawione w stan likwidacji. Na likwidatora wyznaczono Olgę Ulewicz.