Finałowa Ruda

2015-05-13

W Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie odbyło się ostatnie, z wiosennych, spotkanie władz Rudy Śląskiej z mieszkańcami. Nowe parkingi, miejsca pracy, budowa kanalizacji czy problemy z utrzymaniem czystości, to tylko niektóre z poruszanych dzisiaj tematów.

Tradycyjnie już na wstępie spotkania mieszkańcom przedstawiono najważniejsze inwestycje realizowane w całym mieście oraz w dzielnicy. I tak do większych inwestycji realizowanych w tym roku w Rudzie zaliczyć można termomodernizację i wprowadzenie zarządzania energią w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Miejskich Przedszkolach nr 7, nr 38 i nr 40 oraz w Gimnazjum nr 2. W dzielnicy trwa również rewitalizacja Parku Kozioła, a w ramach budżetu obywatelskiego powstanie Strefa Aktywności Ruchowej przy ul. Mickiewicza. Natomiast przy Szkole Podstawowej nr 41 pojawi się bieżnia do sprintu wraz ze skocznią w dal.

Z prac drogowych w Rudzie aktualnie prowadzony jest remont zatoki autobusowej przy ul. Wolności 20. Planuje się także wykonać m.in. dokumentację budowlaną ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego oraz remont chodnika przy ul. Norwida od ul. Magazynowej do budynku Norwida 18. W roku 2015 rozpoczną się również prace przy budowie odcinka trasy N-S od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej.

Wśród tematów „drogowych” nie zabrakło pytań dotyczących remontów ulic Piastowskiej i Wolności. – W ciągu najbliższych lat w Rudzie zamierzamy zrealizować dwie istotne inwestycje drogowe. Najpierw przebudowana zostanie ulica Piastowska wraz z kanalizacją sanitarną i deszczówką. Następna w planach jest ul. Wolności – zapowiadał Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta.

Zaniepokojeni mieszkańcy dopytywali się także o plany związane z zabudowaniem terenów zlokalizowanych przy ul. Bzów. Obawiają się, że o przyszłość boiska znajdującego się tam. – Tereny te zostaną podzielone i przygotowane pod zabudowę jednorodzinną. Jednak nie zabraknie w tym miejscu miejsca dla tzw. małej architektury – tłumaczyła prezydent miasta. – Boisko aktualnie istniejące jest stare, nie spełnia odpowiednich norm. W przyszłości powstanie tam boisko nowoczesne, a wraz z nim plac zabaw i siłownia – podkreślała prezydent Dziedzic.

Na spotkaniu pytano również o remont siedziby muzeum miejskiego przy ul. Wolności. Prezydent Grażyna Dziedzic poinformowała, że obecnie przygotowywana jest dokumentacja techniczna, niezbędna do przeprowadzenia tegoż remontu. Jeden z mieszkańców dopytywał też o program niskiej emisji dla prywatnych właścicieli. - Program jest już prawie gotowy i zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Miasta podczas czerwcowej sesji – zapowiedziała prezydent Rudy Śląskiej.

Dzisiejsze, dziewiąte spotkanie, było ostatnim w cyklu wiosennych rozmów prezydent miasta z mieszkańcami w dzielnicach. Następne spotkania odbędą się tradycyjnie jesienią.