O dawnym basenie i przyszłym placu zabaw

2014-10-13

- Przedszkole, w którym się spotykamy jest piękne, ale potrzebny nam jest jeszcze plac zabaw –mówili dziś podczas spotkania z prezydent miasta mieszkańcy kolejnej dzielnicy – Rudy.  To właśnie miejsca zabaw dla najmłodszych i stan dawnego basenu zdominował spotkanie w Miejskim Przedszkolu nr 8.

Podczas spotkania prezydent Grażyna Dziedzic tradycyjnie już przedstawiła inwestycje, wykonane w tym roku w Rudzie. Do najdroższej należy budowa boiska sportowo – rekreacyjnego przy Klubie Sportowym Slavia, którego koszt wyniósł 625 tys. złotych. Oprócz tego w tym roku w dzielnicy przeprowadzono termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 8, która pochłonęła kolejne 363 tys. złotych, z czego prawie 170 tys. pokryła dotacja i pożyczka w Wojewódzkiego Funduszu Ochrona Środowiska. W Przedszkolu m.in. ocieplono ściany piwnicy i  nadziemia, wymieniono poszycie dachu, przebudowano przyłącza kanalizacji deszczowych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, a także instalację elektryczną zewnętrzną i odgromową, zainstalowano także monitoring. Stolarkę okienną wymieniono również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, co kosztowało miasto 114 tys. złotych. Prawie 150 tys. kosztowała budowa boiska żwirowego oraz placu zabaw przy Młodzieżowym Domu Kultury. Kolejnych 200 tys. złotych zostało wydanych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji Parku im. A. Kozioła, która jest zaplanowana na 2 kolejne lata. Do prac wykonanych w tym roku w tej dzielnicy Rudy Śląskiej należy także budowa wiaty na przystanku „Ruda – Rudzka Kuźnica”, wymiana wiaty na przystanku „Ruda – Kościół”  i adaptacja pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego.


Do planowanych inwestycji należy przebudowa i rewitalizacja Szybu Mikołaj, która zostanie zrealizowana w ramach „Zintegrowanego podejścia do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” kosztem 163 tys. zł. W tym roku opracowano projekt budowlano - wykonawczy. W przyszłym roku przeprowadzony zostanie również remont boiska przy Szkole Podstawowej na 30. Do wieloletniej inwestycji, której część zaplanowana jest w budżecie miasta na 2015 rok jest również termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3. Cały koszt wyniesie 3 mln 200 tys., ale ponad 2 mln z tej kwoty będzie pochodzić z dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zakres inwestycji obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i remont schodów zewnętrznych.

W dzielnicy wykonano również szereg inwestycji drogowych: wyremontowano chodnik przy ul. Słowiańskiej i Sobieskiego, przebudowano ul. Jaśminów, a w ramach budowy kanalizacji przebudowywane jest jeszcze skrzyżowanie ul. Zabrzańskiej i Kokotek. Na przyszły rok planowane są dalsze remonty chodników i ulic, a przede wszystkim kontynuacja budowy odcinka trasy N-S od ul. 1 Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym.

W propozycjach do projektu budżetu na rok 2015 ujęto m.in. przebudowę mostu przy ul. Piastowskiej nad rzeką Bytomską, sporządzenie dokumentacji projektowej budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Wolności, Brańskiego i Magazynowej. W ramach budżetu obywatelskiego będzie również sporządzona dokumentacja projektowa budowy chodnika łączącego ul. Czempiela z ul. Ogrodową wraz z oświetleniem.

Jak w każdej dzielnicy mieszkańcy Rudy zgłaszali podczas spotkania  propozycje innych inwestycji. – Przede wszystkim brakuje placu zabaw – zgłaszała jedna z mieszkanek. – Na boisku, które należy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” dzieci bawią się w błocie – informowała. Inna rudzianka zgłaszała, że istniejący plac zabaw jest zbyt mały i nie ma tam wystarczających atrakcji. – Od dwóch lat mamy budżet obywatelski, do którego możecie państwo zgłaszać swoje projekty. Trzeba jednak wykazać trochę inicjatywy i zachęcić innych mieszkańców do oddania głosu – podpowiadała prezydent miasta. – Mieszkańców osiedla Paryż jest o wiele mniej niż państwa w tej części dzielnicy, a im udało się zebrać ponad 600 podpisów pod zgłoszonym projektem – odpowiedziała prezydent na uwagę, że mieszkańcy tzw. Kuźnicy rudzkiej nie są w stanie zebrać wystarczającej liczby podpisów. Ostatecznie ustalono, że plac zabaw powstanie w przyszłym roku, ale mieszkańcy mają dopilnować, żeby zainstalowane urządzenia nie zostały zniszczone. - Jeśli miejsce będzie dobrze funkcjonować sukcesywnie będziemy je powiększać – zapewniła prezydent Dziedzic.


Jeden z mieszkańców pytał również o plany rewitalizacji Parku im. A. Kozioła. – Mieliśmy tam komplikacje związane z własnością gruntu, której mały fragment należy do Kompanii Węglowej. W tym miejscu zaplanowana jest kawiarnia – informowała Grażyna Dziedzic. – Poza tym jest tam dużo chorych drzew, które trzeba wyciąć, a na wycinkę drzew zgodę wydaje inne miasto. Poza tym trzeba w przetargu wyłonić firmę, która tę wycinkę przeprowadzi, jest to więc proces długotrwały, ale mam nadzieję, że już wiosną powstanie tam plac zabaw, a kolejny festiwal orkiestr dętych odbędzie się w odnowionym amfiteatrze – mówiła.

- Często odwiedzam Wydział Komunikacji i niestety ciągle trzeba tam stać w kolejce, czy nie da się temu zaradzić – pytał mieszkaniec. – Przygotowujemy się do reorganizacji prac tego wydziału - mówiła Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta. - Chcemy, by wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdu były załatwiane w jednym miejscu. Trzeba do tego zmienić sieć informatyczną, zakupić skanery, zmienić pomieszczenia, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie wszystko gotowe – dodała Krzysteczko.

 Kolejne spotkanie z prezydent miasta odbędzie się w Gimnazjum nr 8 na ul. Ks. Lexa 14 w Halembie. Początek jak zwykle o godzinie 18.00.