FIO 2014

2014-06-02

W tegorocznym konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dofinansowanie otrzymał Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji imienia Jana Karskiego. Wsparcie dotyczy dwuletniego projektu pn. „Obywatel EDI - Edukacja i Działania Informacyjne na rzecz budowy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego w województwie śląskim”.

Dofinansowanie wyniesie 24 087, 50 zł w roku bieżącym i 54 590, 50 zł w roku 2015.