Na temat Kochłowic

2014-04-08

O problemach braku oświetlenia, dzikich wysypisk śmieci, remontów dróg, jak i wielu innych kwestiach dotyczących Kochłowic rozmawiała dzisiaj z mieszkańcami tej południowej dzielnicy Rudy Śląskiej prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Dziękuję państwu za sygnalizowanie problemów dzielnicy Kochłowice, jak również za aktywny udział w tworzeniu strategii rozwoju miasta. Już teraz warto się zastanowić nad tym, co chcieliby państwo zmienić w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego – podkreślała prezydent.

Tradycyjnie, spotkanie z mieszkańcami prezydent miasta rozpoczęła od przedstawienia planu inwestycji, jakie realizowane będą w tym roku w Kochłowicach. W planie tym przewidziano budowę placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy SP nr 18, przebudowę dachu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego przy ul. Tunkla, budowę wiaty na przystanku autobusowym „Kochłowice – Przejazd Kolejowy” przy skrzyżowaniu ul. Radoszowskiej i ul. Długiej oraz wymianę wiaty na przystanku autobusowym „Kochłowice – Przejazd Kolejowy” w kierunku Chorzowa. – Ponadto wybudujemy boisko sportowo – rekreacyjne przy klubie sportowym „Urania”. Inwestycję tę będziemy realizować w ramach miejskiego programu budowy 4 boisk na terenach funkcjonujących klubów piłkarskich – zapowiedziała prezydent.

Mieszkańcy Kochłowic zwracali uwagę na utrudnienia w ruchu drogowym powstałe w skutek prowadzenia prac remontowych na ul. Tunkla oraz ul. Katowickiej. Pytania w szczególności dotyczyły problemu powstających korków przy odcinku objętym budową kanalizacji deszczowej. – Zgodnie z przepisami czas oczekiwania na zmianę koloru świateł został wydłużony ze względu na przejeżdżające w tym miejscu autobusy – tłumaczyła Grażyna Dziedzic. Przy ul. Tunkla także w ramach tegorocznych remontów drogowych zlikwidowany zostanie wiadukt w rejonie skrzyżowania z ul. Pordzika. W ramach inwestycji objazd dla pojazdów poprowadzony zostanie ulicami Pordzika – Korfantego – Pośpiecha – Górnośląską, zaś piesi będą mogli poruszać się po specjalnie przygotowanym obejściu. Ulica zamknięta zostanie 10 kwietnia.

Wśród przedsięwzięć drogowych zaplanowanych na ten rok w dzielnicy Kochłowice znalazła się także wymiana nawierzchni drogi na ulicach: Radoszowskiej - na odcinku od nr 100 do przejazdu kolejowego, Młodzieżowej – od ul. Gajowej do ul. Radoszowskiej oraz Oświęcimskiej na odcinku od nr 79 do rynku. Wykonano także dokumentację projektową parkingu który powstanie przy ul. Radoszowskiej od nr 104 do 110. – W tym roku połączymy również istniejącą ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Piłsudskiego od ul. Księżycowej do granicy z Katowicami, a także wyznaczymy trasę w ul. Księżycowej do przystani – poinformowała prezydent Dziedzic. Ogółem na bieżące remonty dróg prowadzone w dzielnicy Kochłowice, w  tym roku miasto przeznaczy 400 tys. zł.

Mieszkańcy po raz kolejny zwracali uwagę na brak marketów w ich dzielnicy. – Niestety miasto na terenie Kochłowic nie posiada żadnych terenów, które mogłoby przeznaczyć na tego typu inwestycje. Wszystkie działki są własnością osób prywatnych, dlatego też w tej kwestii nie jesteśmy w stanie nic zrobić – tłumaczyła prezydent miasta. Podczas spotkania poruszono także kilkakrotnie temat dzikich wysypisk zlokalizowanych m.in. przy nasypie kolejowym przy ul. Pordzika. – Ten teren zostanie uprzątnięty w ramach prac społecznie – użytecznych – obiecała Grażyna Dziedzic.

Kochłowiczanie zgłaszali także problem braku oświetlenia w rejonie ul. Brzozowej. – Niestety na terenie Rudy Śląskiej znajdują się jeszcze miejsca z bardzo starym oświetleniem – tłumaczyła prezydent Dziedzic. - Chcielibyśmy kompleksowo wymienić oświetlenie. W tej sprawie przygotowaliśmy projekt na dofinansowanie tej inwestycji i mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać z Unii Europejskiej potrzebne środki finansowe - poinformowała. Celem rozwiązania problemu ul. Brzozowej, prezydent miasta zaprosiła zainteresowanych mieszkańców do rozmów. Spotkanie odbędzie się po świętach Wielkanocnych.

Przed mieszkańcami Rudy Śląskiej jeszcze dwa spotkania z prezydent miasta. 15 kwietnia o godz. 18:00 w Domu Kultury przy ul. Kokota prezydent spotka się z mieszkańcami Bielszowic, zaś 23 kwietnia w Gimnazjum nr 11 przy ul. Ratowników 15 z mieszkańcami Nowego Bytomia.