Bielszowice pierwsze...

2013-10-23

- Pragnę Państwu serdecznie podziękować za zaangażowanie w tworzenie budżetu obywatelskiego. Głosowanie nad zgłoszonymi inwestycjami dobitnie pokazało, że to był dobry krok – mówiła dziś podczas spotkania z mieszkańcami Bielszowic, prezydent Grażyna Dziedzic. Władze miasta wzorem lat ubiegłych rozpoczęły dziś serię spotkań z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Dzisiaj w Bielszowicach odbyło się pierwsze spotkanie. Dwugodzinną rozmowę wypełniły uwagi mieszkańców dotyczące m.in. budżetu obywatelskiego, stanu dróg i przyszłości parku Strzelnica.

Budżet obywatelski wzbudza wśród mieszkańców wiele emocji. Z kilku projektów zgłoszonych z Bielszowic zrealizowana zostanie inwestycja wybrukowania oraz oświetlenia ulicy Cichej, której koszt szacuje się na 360 tys. złotych. Mieszkańcy zgłaszali również postulat usunięcia zakazu wjazdu na tą ulicę, ale także swoją obawę, czy modernizacja ulicy, która prowadzi do bocznej bramy cmentarza, nie przyczyni się do przekształcenia tego miejsca w parking dla pracowników pobliskiej kopalni. – Będziemy tą sprawę rozpatrywać – zapewnił Jacek Morek, zastępca prezydent miasta. – Pochylimy się również nad możliwością wyznaczenia paru miejsc parkingowych, na działce należącej do kopalni,  z przeznaczeniem dla osób odwiedzających groby bliskich – dodał.

Podobnie jak na poprzednich spotkaniach mieszkańcy dyskutowali nad stanem parku Strzelnica. Zgłaszano brak wywozu liści, uszkodzenia ścieżek, a przede wszystkim niepokój co do przyszłości placu zabaw. – Skoro powstanie placu zabaw nie zostało uwzględnione w projektach budżetu obywatelskiego jakich działań możemy się spodziewać na tym terenie – dopytywali mieszkańcy. – W kwietniu obiecywałam państwu, że w parku Strzelnica powstanie ogródek jordanowski i mogę dziś zapewnić, że do tej realizacji przystąpimy w przyszłym roku – podkreślała prezydent miasta. – Mamy szeroką dokumentację techniczną, a inwestycja będzie naprawdę duża, bo szacujemy ją na około 2,5 mln złotych. W przyszłym roku powstanie plac zabaw, a w roku 2015 chcemy zbudować park linowy. Pierwszy etap prac chcemy sfinalizować do wakacji 2014, ale jest to uzależnione od procedur przetargowych, więc zawsze trzeba się liczyć z opóźnieniami. Mam nadzieję, że dzięki tej inwestycji Strzelnica stanie się parkiem wypoczynku dla wszystkich rudzian – poinformowała Grażyna Dziedzic. Mieszkańcy dopytywali się o możliwość organizowania koncertów w muszli amfiteatru. – Może chociaż jeden dzień Dni Rudy Śląskiej mógłby być organizowany w naszym parku – proponował jeden z mieszkańców. – Niestety, jest to teren zbyt mały na organizowanie tak dużych imprez – wyjaśniała prezydent miasta. – W Dniach Rudy Śląskiej wzięło udział ponad 12 tysięcy ludzi. W przyszłym roku planujemy zorganizować wraz z telewizyjną Dwójką i radiem Zet duży koncert, na którym spodziewamy się około 25 tysięcy osób i nawet rudzkie tereny targowe są zbyt małe na zorganizowanie takiej imprezy. Dlatego już dzisiaj zapraszam państwa do Bykowiny, bo właśnie tam będziemy mogli się wspólnie bawić.

Podczas spotkania głos zabrał również przedstawiciel rady rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 14. – W szkole konieczny jest remont dachu, sali gimnastycznej, zainstalowanie regulatorów ciepła. Potrzebujemy także parę miejsc parkingowych przy budynku szkoły – wymieniał. – W mieście mamy 78 placówek oświatowych i prawie wszystkie wymagają remontów. Wiele z przeprowadzonych wcześniej prac wymaga korekt ze względu na złe wykonanie. W tym roku przeznaczyliśmy na to około 17 mln złotych, co nie pokryło wszystkich potrzeb. Dla SP nr 14 został wykonany projekt sali gimnastycznej i przewiązki między budynkami. Teraz czekamy na uruchomienie nowej unijnej perspektywy finansowej i liczymy na środki z odpowiednich programów – wyjaśniała prezydent miasta.


Do szeroko omawianych tematów należał również stan bielszowickich dróg i oddanej niedawno do użytku sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kokota, Halembska, ks. Niedzieli. – Chciałbym pani prezydent podziękować za tą sygnalizację, bo teraz my, piesi, czujemy się o wiele bardziej bezpieczni – mówił mieszkaniec. Zgłoszono jednak uwagi dotyczące dojazdu m.in. do urzędu Poczty Polskiej, która mieści się w pobliskim budynku. Prezydent miasta pytano również o program niskiej emisji. – Program ten jest już opracowany i mam nadzieję, że radni uchwalą go na najbliższej sesji – informowała Grażyna Dziedzic. – Reguluje on proces przyznawania środków na ten cel, na co w przyszłorocznym budżecie miejskim będzie zarezerwowanych około 200 tys. złotych – mówiła.


Cykliczne spotkania w dzielnicach Rudy Śląskiej to pomysł Grażyny Dziedzic na dialog z mieszkańcami. Pierwsze z nich rozpoczęły się wiosną 2011 r. Od tego w spotkaniach wzięło udział ok. 2 tys. rudzian. Kolejne spotkanie prezydent miasta odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 28 października o godzinie 17.00, w Szkole Podstawowej nr 18 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.