Dziś Halemba, jutro Bielszowice

2013-04-15

Chodniki, drogi i parkingi zdominowały dzisiejsze spotkanie prezydent miasta z mieszkańcami Halemby. Nie obyło się również bez pytań o  rondo, którego uchwalona niedawno przez radnych nazwa wzbudza wiele kontrowersji wśród mieszkańców.
- Czy sprawa nazwy ronda przy ul. 1 Maja i  Halembskiej jest już przesądzona? – pytał jeden z mieszkańców. – Uchwałę w tej sprawie podjęli rudzcy radni. Jeżeli wpłynie do mnie wniosek mieszkańców o zmianę tej nazwy, to ja go przedstawię radnym – wyjaśniała prezydent miasta Grażyna Dziedzic. - Chciałam przeprowadzić konsultacje w tej sprawie, bo z inicjatywą nazwania jednego z rond w Rudzie Śląskiej imieniem Marii i Lecha Kaczyńskich wyszli mieszkańcy zgromadzeni wokół klubu „Gazety Polskiej”.  Zaproponowali oni, by imię takie nosiło rondo przy ul. 1 Maja, Głównej i Obrońców Westerplatte w Wirku.- dodała Grażyna Dziedzic.

Prezydent Miasta zachęcała zebranych do udziału w konsultacjach organizowanych przez Urząd Miasta. – Niedawno rozstrzygnęliśmy konkurs na nazwę osiedla mieszkaniowego, które ma powstać w dzielnicy Ruda. To właśnie mieszkańcy przegłosowali, że będzie ono nosiło nazwę „Kolonia Minerwa” – mówiła prezydent miasta. – Nazwa ta  wiąże się z tym miejscem, pochodzi od szybu Minerwa, który kiedyś tam się znajdował – dodała Grażyna Dziedzic.

Mieszkańcy zwracali uwagę na dziurawą  ul. Brodzińskiego, niewystarczającą liczbę parkingów w dzielnicy oraz na wąski przejazd ulicą J. Brzechwy. – W tym roku zostanie wybudowanych 40 nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Brodzińskiego 1, parking z 60 miejscami postoju przy ul. Solidarności 10 oraz 10 nowych miejsc parkingowych przy ul. Grodzkiej 9 – informowała prezydent miasta. Mieszkanka ul. Podlaskiej apelowała o budowę chodnika, pojawił się też postulat budowy przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Halembskiej, Młyńskiej i Sejmu Śląskiego.  Przedstawiciel Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta zapewnił, że wszystkie  sugestie i uwagi dotyczące ruchu drogowego zostaną przedstawione Komisji ds. ruchu drogowego, która rozpatrzy proponowane przez mieszkańców zmiany.

Halembian interesowały nie tylko sprawy z „własnego podwórka”. Poruszali tematy związane m.in. z budżetem miasta i ceną wody. Podczas spotkania padło pytanie dotyczące 4 mln zł, o które zdaniem poseł Danuty Pietraszewskiej prezydent miasta zwiększyła budżet Kancelarii Prezydenta. – Ta kwota to są składki Rudy Śląskiej, które płacimy KZK GOP. A tak przy okazji chcę wyjaśnić, ze nie ma Kancelarii Prezydenta Miasta, jest Kancelaria Urzędu Miasta – wyjaśniła prezydent Dziedzic.   
Zebrani pytali również o cenę wody oraz ilu prezesów jest zatrudnionych obecnie w PWiK.- Zapewniam, że przez najbliższe 2 lata cena wody nie wzrośnie – mówiła prezydent miasta. Na początku 2012 roku ówczesny prezes PWiK podwyższył cenę metra sześciennego wody i odprowadzanych ścieków z 11,56 zł do 14,47 zł. Z chwilą złożenia wniosku taryfowego w Urzędzie Miasta nie było już żadnej możliwości zablokowania tych podwyżek bez strat dla budżetu miasta. Prawo jest tak skonstruowane, że gdyby Rada Miasta zmniejszyła zaproponowane przez prezesa PWiK stawki, to różnicę, czyli 2,91zł za metr sześcienny, trzeba by zapłacić z budżetu miasta. W połowie ubiegłego roku były prezes  PWiK poinformował, że "ujęcie we wniosku taryfowym spółki na rok 2013 kosztów wynikających z korekty podatku od nieruchomości za lata 2010 - 2011 spowoduje wzrost ceny wody i ścieków o kolejnych 1,17 zł”. Był to jeden z powodów odwołania prezesa ze stanowiska. – Obecnie w spółce jest prezes i wiceprezes. Nie zgodzę się na to, by w spółce  był  tylko jeden prezes - dodała prezydent.

Jeden z mieszkańców pytał o premie przyznane pracownikom magistratu. – Jeżeli są oszczędności na funduszu płac to przyznaje się premie, jest tak  nie tylko w administracji publicznej, ale w każdej firmie.  Podlegli mi urzędnicy w roku 2011 wykonali ogromną pracę, czego efektem było obniżenie wydatków na administrację publiczną w Rudzie Śląskiej. Uznałam, że warto im za to podziękować.- mówiła prezydent miasta. - Przyznane w ubiegłym roku urzędnikom nagrody nie są "jednymi z najwyższych”- dodała. Jednocześnie prezydent przypomniała, ze wypłacone nagrody były jednymi z niższych, jakie urzędnicy otrzymali w ostatnich latach.

Na zakończenie spotkania Wiceprezydent Miasta Anna Krzysteczko zaprosiła zebranych na imprezy i wydarzenia kulturalne, które odbywać się będą w najbliższym czasie w mieście.

Już jutro prezydent miasta spotka się z mieszkańcami Bielszowic w Domu Kultury. Kolejne spotkania w dzielnicach zaplanowano na przyszły tydzień.