Czym żyje Halemba...

2013-03-12

 

Budowa nowego mostu nad Kłodnicą, przebudowa ul. Młyńskiej, wykonanie ponad stu miejsc parkingowych, termomodernizacja szkoły, nowe przedszkole oraz budowa ścieżki zdrowia z siłownią napowietrzną – to najważniejsze inwestycje, które zostaną zrealizowane w Halembie w 2013 roku. W sumie pochłoną one 5,2 mln tegorocznego budżetu. O tym, jakie jeszcze inwestycje należałoby w tej dzielnicy zrealizować rozmawiała dziś z mieszkańcami prezydent Grażyna Dziedzic.

„Koszula najbliższa ciału” – tak w skrócie można by skomentować problemy, które podczas dzisiejszego spotkania władz miasta z mieszkańcami Halemby, zgłaszali mieszkańcy tej dzielnicy. Dziury w drogach, ubytki w chodnikach, problem z brakiem miejsc parkingowych i psie odchody prawie całkowicie zdominowały tematykę spotkania. Tradycyjnie nie zabrakło też spraw związanych z bezpieczeństwem w dzielnicy.

Prezydent miasta obiecała, że w tej, jak i w pozostałych dzielnicach Rudy Śląskiej pojawi sporo dodatkowych patroli policyjnych. - Kilkuset dodatkowych policjantów będzie patrolować w tym roku najbardziej niebezpieczne ulice miasta – mówiła Grażyna Dziedzic. - Dosłownie dziś w południe ustaliłam szczegóły naszej współpracy ze szkołą policyjną w Katowicach, której patrole pojawią się w Rudzie Śląskiej na początku kwietnia, a kolejne latem oraz jesienią - komentowała. - Może Państwu trudno w to uwierzyć, bo macie zupełnie inne odczucia, ale statystycznie Halemba jest najbezpieczniejszą dzielnicą naszego miasta – podkreślał Krzysztof Piekarz, komendant rudzkiej straży miejskiej. – W miarę potrzeb będziemy jednak zwiększać ilość patroli pieszych. Lada chwila na ulicach powinny się też pojawić patrole rowerowe – zapowiadał.

Odnosząc się do postulatu budowy w mieście kolejnych parkingów prezydent Rudy Śląskiej poinformowała mieszkańców, że problem ten w tym roku przynajmniej w części powinien zostać rozwiązany. – W tym roku planujemy budowę kolejnych parkingów, dzięki którym w mieście przybędzie prawie sto dwadzieścia miejsc dla samochodów – zapowiedziała prezydent Dziedzic. - Do końca roku przy ul. Brodzińskiego powstanie 40 miejsc dla samochodów, przy ul. Grodzkiej 13 i aż 65 przy ul. Solidarności - wyliczała. Jak dodawała, dzięki temu na koniec 2013 roku w Rudzie Śląskiej przybędzie prawie 600 miejsc parkingowych w porównaniu do końca roku 2010.

Prezydent Rudy Śląskiej zapowiedziała też, że tak, jak w ubiegłym roku, miasto będzie rozbudowywać infrastrukturę drogową, co pochłonie 40% tegorocznych wydatków inwestycyjnych gminy. - Niestety nie wszystkie drogi i chodniki mogą być wyremontowane od razu. Przez wiele lat nie inwestowano w infrastrukturę drogową, bądź inwestowano w nią bardzo mało, dlatego mamy sporo zaległości do odrobienia – jak Państwo wiecie sporo dróg znajduje się w złym stanie technicznym. W tym roku na nowe inwestycje wydamy 21 mln złotych, a na remonty bieżące dodatkowych 10 milionów złotych – wyliczała prezydent Dziedzic. Te ostatnie będą mogły się rozpocząć w pełni, kiedy tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Jak zapowiadała prezydent Dziedzic, z puli na inwestycje drogowe dla Halemby przeznaczonych zostanie m.in.: 100 tys. zł na przebudowę ul. Młyńskiej w Halembie, milion zł na rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego mostu przy ul. Poniatowskiego nad rzeką Kłodnicą oraz 760 tys. zł na budowę halembskich parkingów.

Dobrą wiadomość prezydent miała również dla mieszkańców ul. Kłodnickiej. Ruda Śląska wyda w tym roku 50 tys. zł. na opracowanie dokumentacji budowy kanału deszczowego w tej ulicy. - Inwestycja pozwoli na odprowadzenie wód opadowych do rzeki Kłodnicy. Dzięki temu odcinek ulicy Kłodnickiej od ul. Brodzińskiego do KWK Halemba, który nie posiada aktualnie sieci kanalizacji deszczowej, nie będzie już dłużej zalewany w trakcie intensywnych opadów – tłumaczyła Grażyna Dziedzic. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to rozpoczęcie tych robót nastąpi w ostatnim kwartale bieżącego roku.

Sporą część spotkania poświęcono też na sprawy związane z wdrożeniem nowej „ustawy śmieciowej”. Mieszkańcy otrzymali specjalne ankiety, w których mieli odpowiedzieć na pytanie, czy w ramach „opłaty śmieciowej” firma wywożąca odpady powinna wyposażyć nieruchomości w pojemniki na śmieci. Jeżeli podczas konsultacji społecznych stwierdzicie Państwo, że firma wywozowa powinna dostarczyć właścicielom nieruchomości pojemniki na śmieci, to na tej podstawie przygotowany zostanie stosowny projekt uchwały, który zostanie poddany pod obrady radnych – mówiła Ewa Wyciślik, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska UM. Poinformowała też halembian, w jaki sposób powinni segregować śmieci od 1 lipca bieżącego roku.

Dzisiejsze spotkanie było trzecim w ramach wiosennego cyklu spotkań władz miasta z mieszkańcami. Kolejne – dla mieszkańców Kochłowic - odbędzie się już w najbliższy czwartek (14 marca br.) o godz. 17.00 w szkole podstawowej nr 18 przy ul. Łukasiewicza 7. Z mieszkańcami Halemby I Grażyna Dziedzic spotka się natomiast 15 kwietnia br. o godz. 17.00 w gimnazjum nr 8 przy ul. Ks. Lexa 14.

Szczegółowy harmonogram spotkań z mieszkańcami dostępny jest tutaj oraz w „Wiadomościach Rudzkich”.