Spotkanie radnych z arcybiskupem Damianem Zimoniem