Sesja Rady Miejskiej 29.10.1998 r.

Komisja skrutacyjna przy pracy
Przewodnicząca Rady Miejskiej od 29.10.1998 do 17.04.2000
Składanie życzeń Prezydentowi
Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej