Sekretarz Miasta

Grażyna Janduła - Jonda

Od lat jest związana z Rudą Śląską. Ukończyła Nauki Polityczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu organizacji pomocy społecznej na tej samej uczelni.

Od 14 lat związana jest zawodowo z pomocą społeczną w naszym mieście - najpierw pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, później kierowała Domem Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej.

Wiedzę, umiejętności i doświadczenie z zakresu zarządzania jednostką organizacyjną miasta zamierza wykorzystać podczas pracy na stanowisku Sekretarza Miasta.

Pracę w Urzędzie Miasta rozpoczęła w grudniu 2010 r. od uczestnictwa w pracach zespołu ds. wdrożenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.