Można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego

2022-12-01

Od 1 grudnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB. Obowiązuje zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Dodatek wynosi:

  • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie
  • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w siedzibie MOPS przy ul. Markowej 20 (pok. nr 5) w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta:

  • poniedziałek 8:30-16:30
  • wtorek, środa, czwartek 8:30-15:00
  • piątek 8:30-13:30

Wniosek można również umieścić w skrzynce podawczej ośrodka. W tym przypadku konieczne jest dołączenie do wniosku aktualnego numeru telefonu kontaktowego wnioskodawcy.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

Do pobrania: Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Więcej informacji na stronie MInisterstwa Klimatu i Środowiska