Kolejowych konsultacji ciąg dalszy

2022-11-23

30 listopada o godz. 17:00 odbędą się kolejne konsultacje społeczne dotyczące poprawy komunikacji kolejowej na trasie Katowice – Gliwice. Tym razem spotkanie przeprowadzone zostanie w formie zdalnej.

Udział w spotkaniu, podczas którego firma TPF Sp. z o.o. przedstawi rozwiązania projektowe, będzie możliwy na platformie CleckMeeting. Tam też można zapoznać się z materiałami konsultacyjnymi.

Konsultacje są prowadzone w ramach zadania: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska na odcinku Katowice – Gliwice – opracowanie studium wykonalności w ramach projektu pn. <<Prace przygotowawcze dla wybranych projektów>>”, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zadanie jest realizowane we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.

Zwiększenie przepustowości pozwoliłoby na uruchomienie nie tylko większej ilości połączeń pasażerskich, lecz także na przewóz większej ilości towarów. Istotnym zagadnieniem konsultacji jest również skrócenie czasu jazdy pociągów relacji Katowice – Gliwice.

Studium wykonalności ma dać odpowiedź, jak rozwijać infrastrukturę kolejową i przygotować dokumentację przedprojektową, umożliwiającą realizację robót. Określony zostanie zakres projektu, jego efekty oraz koszty realizacji, co ułatwi planowanie inwestycji. Zakładany termin realizacji prac studialnych to lata 2021-2023.

Konsultacje odbywają się również w formie stacjonarnej. W Rudzie Śląskiej pierwsze takie spotkanie odbyło się 17 maja br. w Stacji Biblioteka. Na początku przyszłego roku ponownie zostaną zorganizowane spotkania dla każdego z miast, podczas których będzie możliwość porozmawiania
z ekspertami z dziedziny transportu kolejowego, a także zapoznania się z planowanymi rozwiązaniami inwestycyjnymi.