Wydział Spraw Lokalowych

Naczelnik Wydziału: Anna Stemplewska

Numerytelefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 2281, 2290, 2320, 2330, 2350, 2351, 2360, 2370

Zadania:

1. Referat Gospodarowania Lokalami

 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem lokali mieszkalnych,
 • gospodarowanie lokalami socjalnymi, w tym przekwalifikowywanie lokali na lokale socjalne,
 • wynajmowanie lokali mieszkalnych od innych właścicieli i ich podnajem jako lokali socjalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań, jakich mogą domagać się od Gminy
  właściciele lokali mieszkalnych za niedostarczenie lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń na rzecz ich dłużników,
 • regulowanie tytułów prawnych w stosunku do osób uprawnionych, zajmujących bezumownie
  lokale,
 • prowadzenie spraw związanych z urzędowymi i dobrowolnymi zamianami mieszkań, w tym prowadzenie Banku Zamian,
 • prowadzenie spraw związanych z wykwaterowaniami z lokali mieszkalnych w związku z wyburzeniami lub niezbędnym remontem,
 • realizacja zdań związanych z gospodarki lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność towarzystw budownictwa społecznego,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych,
  użytkowych i garaży, w tym prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej w sprawie sprostowań udziałów we współwłasności
  nieruchomości wspólnej wraz ze sprostowaniem powierzchni użytkowej lokali oraz pomieszczeń
  do nich przynależnych.

2. Referat Zarządzania Nieruchomościami Zabudowanymi

 • gospodarowanie lokalami użytkowymi i garażami,
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto
  posiada udziały,
 • przygotowywanie planów remontów budynków oraz zagospodarowania nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na wykreślenie hipotek przymusowych,
 • prowadzenie spraw związanych z budynkami pozostającymi w zarządzaniu Miasta, będącymi własnością osób fizycznych,
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem i wypłatą wniesionych kaucji zabezpieczających,
 • nadzór nad realizacją obowiązków zarządcy zasobu komunalnego,
 • prowadzenie spraw związanych z żądaniem zwrotu Miastu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty, która została udzielona przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z łączeniem i podziałem lokali.