Wydział Komunikacji

Naczelnik Wydziału: Marcin Opielka

Numerytelefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 5060, 5080, 5081, 5083, 5084, 5090, 5100, 5110, 5120, 5121

Zadania:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na wykonywanie transportu drogowego,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na wykonywanie badań technicznych pojazdów,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na szkolenie kierowców,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Profilu Kandydata na Kierowcę,
 • prowadzenie spraw związanych z korzystaniem z przystanków komunikacyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów,
 • przyjmowanie zgłoszeń o sprzedaży pojazdów,
 • wydawanie zezwoleń na nadanie nowych numerów identyfikacyjnych pojazdów i zastępczych tabliczek znamionowych,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • kierowanie na powtórne badania lekarskie i psychologiczne,
 • kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji posiadanych uprawnień do kierowania,
 • gromadzenie i przekazywanie danych o pojazdach i ich właścicielach do Centralnej Ewidencji Pojazdów,
 • gromadzenie i przekazywanie danych o kierowcach do Centralnej Ewidencji Kierowców.