Informacja dla mieszkańców ulic Ligonia i Miarki

2022-04-29

W związku z remontem ulicy Janasa oraz występującymi utrudnieniami w odbiorze odpadów komunalnych 29 kwietnia 2022 r. zostały dostawione kontenery na odpady zmieszane oraz odpady bio. Pierwszy komplet pojemników ustawiony został na skrzyżowaniu ulic Marii Skłodowskiej Curie i Wincentego Janasa (okolice wiaduktu), natomiast drugi na wysokości Młodzieżowego Domu Kultury. Odpady z kontenerów będą odbierane jeden raz w tygodniu.

Mieszkańcy ulic Juliusza Ligonia oraz Karola Miarki proszeni są o umieszczanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz bio w dostawionych kontenerach. Odpady segregowane gromadzone w workach będą odbierane bez zmian, tj. bezpośrednio sprzed posesji.