W trosce o dzielnicę

2018-04-23

Dalsze losy infrastruktury poprzemysłowej, problemy z parkowaniem oraz zagospodarowanie terenów zielonych - to główne tematy poruszane na spotkaniu dzielnicowym władz Rudy Śląskiej z mieszkańcami Nowego Bytomia i Chebzia. - W obu tych dzielnicach prowadzona jest rewitalizacja kilku zabytkowych obiektów oraz terenów zielonych. Istotne dla tej części miasta są też działania związane z projektami „Trakt Rudzki” i „Stacja Biblioteka” oraz przejęciem wielkiego pieca huty „Pokój” – wyjaśniała prezydent Grażyna Dziedzic.

Podczas spotkania mieszkańcy pytali o zabytki, m.in. o losy zabytkowej portierni Huty „Pokój”, tzw. Bramy II. – Niebawem zostanie tam wykonany wjazd do huty dla spółki Stalmag, więc brama będzie całkowicie wykorzystana – wyjaśniał wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Obecnie przejmujemy wielki piec. Kupiliśmy od huty trzy nieruchomości, które obejmują m.in. Bramę II. Zgodnie z umową z firmą Stalmagwłaścicielem wielkiego pieca - zamienimy się tymi nieruchomościami. Dzięki temu spółka będzie miała odrębny wjazd, a miasto zyska cały teren wokół wielkiego pieca – dodał Mejer.

Kolejnym ważnym dla tej dzielnicy zabytkiem jest willa Florianka, w której swoje miejsce znajdzie pałac ślubów. Remont „Florianki” rozpoczął się w lutym tego roku i zakłada m.in. wymianę pokrycia dachowego, remont elewacji, a także odrestaurowanie zabytkowego wyposażenia kamienicy, w tym klatki schodowej. – Na parterze znajdzie się sala konferencyjna oraz restauracja. Na piętrze zlokalizowane będą 3 apartamenty z drugą salką konferencyjną, a poddasze zostanie przeznaczone na pomieszczenia biurowe – wyliczała prezydent miasta Grażyna Dziedzic. Z kolei wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, a także wymianę stropów piwnic oraz poddasza zakłada remont willi przy ul. Niedurnego 75 w Nowym Bytomiu. Zakończenie remontu budynku planowane jest na połowę 2019 roku. W miejscu tym docelowo ma powstać lokal gastronomiczny oraz lokale użytkowe. – To wyjątkowy obiekt, który odnowiony może stać się ozdobą dzielnicy – powiedziała prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Trwa też kompleksowa rewitalizacja zabytkowego dworca w dzielnicy Chebzie, który po remoncie będzie również pełnił funkcję biblioteki. Wykonano już roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku, w trakcie czyszczenia jest jego elewacja. Już jesienią tego roku znajdzie się tam główna siedziba miejskiej biblioteki, powstanie też kawiarnia, a na zewnątrz „bibliogród” oraz parking. Na warty ponad 8 mln zł projekt „Stacja Biblioteka” miasto pozyskało 6,5 mln zł unijnego dofinansowania. - Dzięki takim inwestycjom jak stacja biblioteka czy centrum przesiadkowe jest szansa na duże zmiany w tej dzielnicy. Między innymi planowana jest tu zieleń urządzona, chcemy też zmienić sposób ogrzewania i pociągnąć sieć gazyfikacyjną w kierunku szkoły i przedszkola.  Miasto przejęło też mieszkania od PKP, które nie zostały jeszcze sprzedane. Będziemy chcieli współpracować ze wspólnotami mieszkaniowymi, które tam są i poprawiać sukcesywnie wizerunek tych budynków – tłumaczył wiceprezydent Michał Pierończyk.

Uczestnicy spotkania wskazywali też na problem parkowania w centrum dzielnicy Nowy Bytom. - Chcemy rozwiązać problem parkowania w Nowym Bytomiu, pracujemy nad tym i analizujemy różne rozwiązania – mówiła prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Przymierzaliśmy się do budowy parkingu przy ul. Markowej. Okazało się, że musielibyśmy wyciąć zbyt dużo cennych drzew, dlatego odstąpiliśmy od tego pomysłu – zaznaczył wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Mieszkańcy prosili też o rozwiązanie kwestii parkowania w okolicach basenu letniego przy ul. Ratowników. – W czasie sezonu my jako mieszkańcy nie mamy szans dojechać do domu. Utrudniony jest też dojazd karetki czy straży pożarnej – komentował mieszkaniec ulicy Spółdzielczej.  Z kolei inni domagali się likwidacji miejsc parkingowych przed Miejskim Centrum Kultury. – To tylko kilkanaście aut, może znajdzie się miejsce na przeniesienie tego parkingu? – zastanawiał się jeden z zebranych.

- Co z terenem przy ul. Hallera, gdzie kiedyś był park, czy są jakieś plany związane z parkiem Dworskim? – pytali mieszkańcy. – Realizujemy w mieście projekt dofinansowany ze środków unijnych, który przewiduje, że w ciągu 3 lat powstanie w mieście tzw. Trakt Rudzki, czyli trasa, która połączy istniejące i planowane obiekty sportowe, parki, skwery oraz miejsca związane z historią. Między innymi jedna część trasy przebiegać będzie przez park przy ul. Hallera. Dalej pobiegnie tą ulicą w kierunku parku Dworskiego, następnie ul. Pokoju i Ratowników do ul. Chorzowskiej, gdzie połączy się z drugą częścią trasy, która prowadzić będzie od ul. Czarnoleśnej – wyjaśniał wiceprezydent Michał Pierończyk. Oprócz wytyczenia i wykonania trasy kluczowa z punktu widzenia całego projektu jest rewitalizacja przestrzeni, przez którą przebiegać będzie Trakt Rudzki. Chodzi tu przede wszystkim o odnowienie parków i skwerów. - Dzięki temu m.in. zrewitalizowany ma zostać Park Dworski w Nowym Bytomiu. Powstanie tu rosarium, siłownia „pod chmurką”, polana wypoczynku oraz punkt ornitologiczny. Z kolei w parku przy ul. Hallera ma powstać ogród sensoryczny oraz inhalatorium – wyliczał wiceprezydent Michał Pierończyk.  Ponadto w ramach środków z budżetu obywatelskiego na 2018 rok w Parku Dworskim ma powstać strefa sportu i rekreacji.

W 2018 roku w Nowym Bytomiu planowane są też m.in. roboty związane z utwardzeniem nawierzchni parkingu przy ul. Planty Kowalskiego, wykonaniem chodnika przy ul. Niedurnego od numeru 14 do przystanku tramwajowego przy hałdzie, budową ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja od ul. Tołstoja do budynku nr 376.

Kolejne spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w czwartek, 26 kwietnia, o godz. 17:00 w Młodzieżowym Domu Kultury, przy ul. Janasa w dzielnicy Ruda.