Prace nad strategią rozwoju miasta

2013-05-23

Miasto Ruda Śląska rozpoczęło prace nad Strategią Rozwoju Miasta Ruda Śląska na najbliższe 15 lat. Strategia to kluczowy dokument planistyczny, wyznaczający cele i kierunki rozwoju Miasta w dłuższej perspektywie czasowej. Strategia Rozwoju Miasta będzie szeroko konsultowana z mieszkańcami, jednak zanim ten dokument powstanie, już teraz, na etapie prac nad diagnozą społeczno-gospodarczą miasta, zapraszamy do wypełnienia ankiety, która będzie źródłem informacji o tym, jak mieszkańcy postrzegają nasze miasto, jakie powinny być kierunki jego rozwoju.

Zależy nam na tym, aby jak najwięcej mieszkańców Rudy Śląskiej wzięło udział w badaniach, dlatego zachęcam do wypełnienia ankiety wszystkich osób związanych ze środowiskiem NGO w Mieście. Proszę również o przekazanie informacji o przeprowadzanym badaniu ankietowym Państwa rodzinom, krewnym i znajomym. Ankieta on-line dostępna jest na stronie internetowej Miasta: http://www.rudaslaska.pl/strategia
 
Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące opracowywanej Strategii Rozwoju Miasta można przesyłać do Wydziału Rozwoju Miasta na adres fundusze@rudaslaska.pl