Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Naczelnik Wydziału: Aleksandra Kruszewska

Numery telefonów: 32 244 90 00 wew. 3061, 3062, 32 244 90 49.

e-mail: fundusze@ruda-sl.pl

Zadania:

  • analizowanie i prognozowanie rozwoju Miasta,
  • zarządzanie procesem planowania strategicznego rozwoju Miasta i koordynowanie jego realizacji,
  • aktualizowanie i monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta,
  • zarządzanie procesem rewitalizacji i koordynowanie jego realizacji,
  • aktualizowanie i monitorowanie realizacji programu rewitalizacji,
  • analizowanie i opiniowanie pod względem kwalifikowalności, propozycji zadań zgłaszanych do pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych,
  • koordynowanie składania wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym prowadzenie wykazu projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Budżet Partycypacyjny Ruda Śląska
Ruda Śląska - jakość powietrza
strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa