Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Naczelnik Wydziału: Anna Jastrzębska

Numery telefonów: 32 244 90 00, wew. 5181, 5190

Zadania:

 • prowadzenie ewidencji podatników w zakresie podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty od posiadania psów,
 • wymiar podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty od posiadania psów,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie opłaty targowej,
 • prowadzenie kontroli podatkowych,
 • koordynowanie pomocy publicznej w zakresie należącym do Miasta,
 • prowadzenie spraw dotyczących udzielania ulg stanowiących i nie stanowiących pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym również stanowiących dochody gmin a pobieranych przez urzędy skarbowe,
 • przygotowywanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień w tym zakresie,
 • przygotowywanie materiału do planowania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 • naliczanie i windykacja kary porządkowej, o której mowa w art. 262 Ordynacji podatkowej,
 • wymiar opłaty eksploatacyjnej.
Budżet Partycypacyjny Ruda Śląska
Ruda Śląska - jakość powietrza
strategia

Śląsko godka

 1. web developer: Artur Kępa