Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Naczelnik wydziału: Ewa Czapelka

Numery telefonów: 32 244 90 00, wew. 1010

Zadania:

 • prowadzenie rachunkowości wydatków budżetowych, dochodów budżetowych i dochodów Skarbu Państwa, rachunków sum powierzonych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wydatków finansowanych (współfinansowanych) ze środków zewnętrznych, w szczególności pochodzących z funduszy europejskich,
 • prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego, opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych,
 • regulowanie zobowiązań Urzędu Miasta Ruda Śląska,
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług oraz sporządzanie miesięcznych zestawień i deklaracji podatku od towarów i usług (VAT) dla jednostki Urząd Miasta Ruda Śląska,
 • rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) miasta Ruda Śląska,
 • występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie stanów faktycznych wskazanych przez różne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz jednostki organizacyjne miasta Ruda Śląska, których rozliczenia przedmiotowego podatku podlegają centralizacji,
 • obliczanie, naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz sporządzanie wykazu wynagrodzeń dla celów emerytalno - rentowych,
 • dochodzenie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego, opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również rozliczanie nadpłat.
Budżet Partycypacyjny Ruda Śląska
Ruda Śląska - jakość powietrza
strategia

Śląsko godka

 • krojcok - mieszaniec (ras); osoba, której rodzice pochodzili z dwóch różnych grup etnicznych; mieszaniec polsko-śląski
 1. web developer: Artur Kępa