Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Naczelnik Wydziału: Aneta Skupińska-Buczak

Numer telefonu: 32 771 46 23

e-mail: um_waikw@ruda-sl.pl

Zadania:

  • ocenianie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych; na podstawie przeprowadzonych zadań audytowych i kontrolnych,
  • wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
  • wykonywanie zadań audytowych i kontrolnych wynikających z obowiązujących przepisów i standardów.strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa