Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Kierownik USC: Joanna Michalska-Mol
Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108
e-mail: usc@ruda-sl.pl

Zadania:

 • prowadzenie spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
 • udzielanie ślubów cywilnych oraz wydawanie zaświadczeń do ślubów wyznaniowych i zawieranych poza granicami RP,
 • wpisywanie do polskiego rejestru stanu cywilnego aktów zagranicznych oraz dokonywanie sprostowań i uzupełnień aktów stanu cywilnego,
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
 • wprowadzanie zmian w aktach stanu cywilnego,
 • przyjmowanie oświadczeń woli w zakresie uznawania ojcostwa, nadawania dziecku nazwiska małżonka, zmiany imion dziecka, o imieniu i nazwisku ojca nieznanego w akcie urodzenia, o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
 • organizowanie uroczystości Złotych Godów Małżeńskich, dotyczących mieszkańców,
 • wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego, w tym pobór opłaty skarbowej,
 • rejestracja danych i usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL, wynikających z akt stanu cywilnego.strategia

Śląsko godka

 • sym - tam - czasami, od czasu do czasu
 1. web developer: Artur Kępa