Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Grażyna Janduła - Jonda

Od lat jest związana z Rudą Śląską. Ukończyła Nauki Polityczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu organizacji pomocy społecznej na tej samej uczelni.
Od 14 lat związana jest zawodowo z pomocą społeczną w naszym mieście - najpierw pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, później kierowała Domem Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej.
Wiedzę, umiejętności i doświadczenie z zakresu zarządzania jednostką organizacyjną miasta zamierza wykorzystać podczas pracy na stanowisku Sekretarza Miasta.
Pracę w Urzędzie Miasta rozpoczęła w grudniu 2010 r. od uczestnictwa w pracach zespołu ds. wdrożenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.

Budżet Partycypacyjny Ruda Śląska
Ruda Śląska - jakość powietrza
strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa