Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Unia Europejska

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

W III kwartale 2011 r. rozpoczęły się prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015.


Sprawozdanie z realizacji LPR za rok 2010

Sprawozdanie z realizacji LPR za rok 2010

Opublikowane zostało sprawozdanie z realizacji zadań wpisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015 za rok 2010.


Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej

Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej

10 maja 2011 r. Zarząd WojewództwaŚląskiego wybrał do dofinansowania projektpn. Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej.


Warsztaty Charette

Warsztaty Charette

W dniach 8-10 czerwca 2011 r. w Rudzie Śląskiej odbyły się warsztaty Charette.


Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

1 lipca 2011 roku Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej na okres 6 miesięcy.


JESSICA - nowe możliwości finansowania inwestycji z zakresu rewitalizacji

JESSICA - nowe możliwości finansowania inwestycji z zakresu rewitalizacji

Specyfika Inicjatywy JESSICA polega na odejściu od tradycyjnego mechanizmu - udzielania bezzwrotnych dotacji, na rzecz mechanizmu odnawialnego - udzielanie zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczek, wkładów kapitałowych, czy gwarancji).


Projekty z zakresu rewitalizacji - ocena formalna

Projekty z zakresu rewitalizacji - ocena formalna

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zamieszczono listy projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta” Priorytet VI.


Konkurs na projekty rewitalizacyjne ogłoszony!

Konkurs na projekty rewitalizacyjne ogłoszony!

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanieprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja - ?duże miasta? Priorytet VI.Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Śląskiego na lata 2007 - 2013


Ruda Śląska 5 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej ? raport o stanie Miasta od roku 2004

Ruda Śląska 5 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej ? raport o stanie Miasta od roku 2004

Prezentujemy dokument Ruda Śląska 5 lat po wstąpieniu do UniiEuropejskiej ? raport o stanie Miasta od roku 2004. Celemniniejszego opracowania jest prezentacja możliwie pełnego obrazustanu Miasta w pięć lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej orazkorzyści i kosztów, jakie przyniosło Rudzie Śląskiej członkostwonaszego kraju w UE.


Konsultacje co do kształtu unijnego budżetu na lata 2014 ? 2020

Konsultacje co do kształtu unijnego budżetu na lata 2014 ? 2020

W Komisji Europejskiej ruszyły konsultacje co do kształtu unijnegobudżetu na lata 2014 ? 2020. Polska rozpoczęła własną batalię o utrzymanie po 2013 r. obecnego poziomu subwencji otrzymywanych z Brukseli.


Buzek nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego

Buzek nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego

Polski eurodeputowany Jerzy Buzek (PO) został wybrany we wtorek naprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, uzyskując poparcie 555 z 713 głosujących. Będzie kierował PE przez dwa i pół roku.


Nowoczesne boisko za środki unijne

Nowoczesne boisko za środki unijne

Kolejny obiekt w mieście - boisko sportowe przy ul. Czarnoleśnej w Nowym Bytomiu odzyska swój dawny blask. Miasto pozyskało kolejneśrodki z UE - tym razem na rozwój bazy sportowej.


Aktualizacja "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015"

Aktualizacja "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015"

W dniu 25 czerwca 2009 r. Rada Miasta Ruda Śląska podjęła uchwałęnr 827/XLVI/2009 w sprawie przyjęcia ?Lokalnego ProgramuRewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007?2015?. Dokumentumożliwia wszystkim uprawnionym do tego podmiotom w naszym mieścieubieganie się o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych ze środkówRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata2007-2013.


Kolejna inwestycja w mieście uzyskała wsparcie finansowe z UE

Kolejna inwestycja w mieście uzyskała wsparcie finansowe z UE

Nowa sala komputerowa, pracownie ceramiczna i plastyczna,pomieszczenia do nauki, a także rewalidacji oraz gabinetyspecjalistów - tak za rok będzie wyglądał Zespół Szkół Specjalnychnr 3 im. św. Łukasza.


Dotacja do modernizacji drogi w centrum Miasta

Dotacja do modernizacji drogi w centrum Miasta

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011zakwalifikowany do dofinansowania w 2009 roku został projekt pn.:System sterowania ruchem i sygnalizacją świetlną, łącznie z przebudową skrzyżowania ulic Niedurnego ? Chorzowska ? Czarnoleśna,oraz budowa zatok autobusowych przy ul. Niedurnego 25-29 i 38 w Rudzie Śląskiej.


  • 31 artykułów
  • strona 1 z 3Budżet Partycypacyjny Ruda Śląska
Ruda Śląska - jakość powietrza
strategia

Śląsko godka

  • cwinger, cwinga - ściskacz, np. klucz używany do odkręcania rur u hydraulika
  1. web developer: Artur Kępa