Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Komunikaty

Szkolenie dla rolników

Szkolenie dla rolników

12 marca o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta rozpocznie się bezpłatne szkolenie dla rolników z terenu Rudy Śląskiej.


Informacja o jakości powietrza

Informacja o jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje o przekroczeniach dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego.


Ostrzeżenie przed marznącymi opadami

Ostrzeżenie przed marznącymi opadami

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB ostrzega przed marznącymi opadami na obszarze województwa śląskiego 6 marca od 2.00 do 9.00.


Informacja o jakości powietrza

Informacja o jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje o przekroczeniach dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego.


Informacja o jakości powietrza

Informacja o jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje o przekroczeniach dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego.


Informacja o jakości powietrza

Informacja o jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje o przekroczeniach dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego.


Dofinansowanie instalacji OZE - I etap - informacja dla uczestników projektu

Dofinansowanie instalacji OZE - I etap - informacja dla uczestników projektu

Informacja dla mieszkańców uczestniczących w I etapie dofinansowania instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym.


Problemy z centralą telefoniczną

Problemy z centralą telefoniczną

7 lutego br. mogą występować problemy z kontaktem telefonicznym do Urzędu Miasta.


Ostrzeżenie przed marznącymi opadami

Ostrzeżenie przed marznącymi opadami

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB ostrzega przed marznącymi opadami na obszarze województwa śląskiego.


Informacja o jakości powietrza

Informacja o jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje o przekroczeniach dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego.


Informacja dla rolników opłacających składki na ubezpieczenie zdrowotne

Informacja dla rolników opłacających składki na ubezpieczenie zdrowotne

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.


Przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Prezydent Miasta zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia GPR.


Ostrzeżenie przed ASF

Ostrzeżenie przed ASF

Ostrzeżenie przed afrykańskim pomorem świń.


Zmiana nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego

Zmiana nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego

28 grudnia br. weszło w życie zarządzenie Wojewody Śląskiego, zmieniające nazwę ul. Leona Kruczkowskiego na ul. gen. Stanisława Maczka.


Nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 28 grudnia br. obowiązują nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


  • 277 artykułów
  • strona 1 z 19


strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa