Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zaangażowanych w działalność pożytku publicznego; na rzecz organów administracji publicznej i podległych im organów, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Oznacza to, że wolontariusze mają pełne pole do popisu. Mogą pracować w jednostkach zajmujących się działalnością edukacyjną, wychowawczą, socjalną, kulturalną, ekologiczną itp. Ustawa nie dopuszcza jedynie działań wolontariatu tam, gdzie prowadzi się działalność komercyjną.

 

Budżet Partycypacyjny Ruda Śląska
Ruda Śląska - jakość powietrza
strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa