Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Możliwość publikowania materiałów przez rudzkie organizacje pozarządowe

Każda organizacja pozarządowa z terenu Rudy Śląskiej ma możliwość zamieszczania w Internecie (strona rudzkich ngo na portalu miejskim) informacji o swej działalności.

Materiały przeznaczone do publikacji (najlepiej w formie elektronicznej) Prezes bądź osoba upoważniona przez Zarząd winna złożyć u Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych

Treść publikacji nie może naruszać Konstytucji RP, a także zasad współżycia społecznego.

Budżet Partycypacyjny Ruda Śląska
Ruda Śląska - jakość powietrza
strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa