Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Warunki konieczne do założenia stowarzyszenia - potrzebna dokumentacja

SĄD REJONOWY W GLIWICACH
WYDZIAŁ X GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Powstańców Warszawy 23
44-101 Gliwice, tel. (32) 338 77 00 - 01

BY ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE TRZEBA MINIMUM 7 CZŁONKÓW

DOKUMENTY DO REJESTRACJI STOWARZYSZENIA [wymagane 2 oryginalne egzemplarze]

1. WNIOSEK O REJESTRACJĘ NA FORMULARZU KRS-W20
2. DWA ODRĘBNE FORMULARZE KRS-WK Z DANYMI OSOBOWYMI CZŁONKÓW ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres, pesel)

3. Dwa odrębne formularze KRS-WF z danymi osobowymi członków Komitetu Założycielskiego
4. LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI ( lp; nazwisko, imię; data i miejsce urodzenia; adres; seria i nr dowodu osobistego; podpis)
5. PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO Z ZAŁĄCZNIKAMI W FORMIE UCHWAŁ:
a. uchwała nr 1 - o powołaniu stowarzyszenia
b. uchwała nr 2 - o uchwaleniu statutu
c. uchwała nr 3 - w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego
d. uchwała nr 4 - w sprawie wyboru Zarządu
e. uchwała nr 5 - w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
6. STATUT STOWARZYSZENIA

7. CHCĄC PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORGANIZACJA SKŁADA JEDNOCZEŚNIE WNIOSEK O REJESTRACJĘ PODMIOTU W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW NA FORMULARZU KRS-WM
8. FORMULARZ KRS-WH DOTYCZY SPOSOBU POWSTANIA PODMIOTU (gdy powstaje on w wyniku połączenia lub podziału)
9. FORMULARZ KRS-WA DOTYCZY ODDZIAŁÓW, TERENOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (jeżeli podmiot je posiada)

Formularze potrzebne do rejestracji można pobrać bezpośrednio w KRS lub pozyskać, korzystając ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

Projekty uchwałlista założycieli, protokół, projekt statutu:
(stowarzyszenia z prawem tworzenia jednostek terenowych)
-
(bez prawa tworzenia jednostek terenowych)

Budżet Partycypacyjny Ruda Śląska
Ruda Śląska - jakość powietrza
strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa