Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Każde demokratyczne społeczeństwo opiera swój dobrobyt na trzech filarach:

 • I sektor - demokratycznie wybrana władza
 • II sektor - gospodarka wolnorynkowa
 • III sektor - instytucje obywatelskie reprezentowane przede wszystkim przez organizacje pozarządowe, określane często skrótem NGO (ang. Non-Governmental Organization)

Organizacje pozarządowe wspomagają państwo w realizacji jego konstytucyjnych zobowiązań wobec obywateli, zwłaszcza w dziedzinie szeroko rozumianej polityki socjalnej. Działają dla ludzi - poprzez ludzi. Wnoszą szereg cennych wartości, m.in.:

 • pobudzają aktywność społeczną,
 • cechuje je osobista wrażliwość na potrzeby innych,
 • zajmują się często sprawami niepopularnymi bądź niedostrzeganymi,
 • działają w oparciu o ekonomiczną efektywność,
 • za ich pośrednictwem społeczeństwo może wyartykułować swoje potrzeby,
 • w realizowane zadania wnoszą duży wkład własny.
 • Przekazanie części zadań własnych gminy do realizacji poprzez organizacje pozarządowe to nie tylko wymóg prawny ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Taka współpraca jest po prostu opłacalna.

  W wyniku prawidłowego współdziałania:

  Budżet Partycypacyjny Ruda Śląska
  Ruda Śląska - jakość powietrza
  strategia

  Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa